Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlijn Dans
Door dansonderwijs op te nemen in het onderwijsprogramma krijgen leerlingen de kans om ideeën en ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen te verbeelden in eigen dans. Ze leren de uitdrukkingskracht van bewegingen te vergroten door op zoek te gaan naar de verschillende bewegingsmogelijkheden van hun lichaam en deze bewust te ervaren.

Dansonderwijs heeft een positief effect op de natuurlijke bewegingsdrang van leerlingen. Dans en beweging bieden hun de kans vrij te bewegen, waarbij creativiteit en uitdrukkingskracht voorop staan. Dansen bevordert de creativiteit, omdat het een beroep doet op fantasie en oplossingsgericht vermogen.

Dansonderwijs ontwikkelt ook het samenwerkend vermogen, omdat veelal in een groep wordt gedanst. Zo wordt ook een bijdrage geleverd aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ze leren naar elkaar te luisteren en op elkaar te letten en bij fysiek contact op elkaar te vertrouwen. Bij presentatie leren ze zich open te stellen voor de reactie van anderen en daarmee om te gaan. Ze gaan zich losser en vrijer bewegen; niet alleen op de dansvloer, maar ook daarbuiten.

2 parallelle trajecten
De leerlijn dans is uit 2 parallelle trajecten opgebouwd waarbij het ene traject door De Stilte wordt georganiseerd en het andere door Nieuwe Veste en aanbieders uit de stad. Samen vormen ze een geheel, vullen ze elkaar aan en zorgen ze voor verdieping. De school kan de hele leerlijn dans afnemen. Binnen de Ontdekking deel 2 maak je in samenspraak met de aanbieders vanaf jaargroep 3 op maat het programma.

De leerlijn dans van De Stilte legt de focus op: Dicht op de huid van de kinderen zelf. Eigen persoonlijke ontwikkeling waarbij het gaat om eigen ervaringen (referentiekader), eigen fantasie (verbeelding) op eigen wijze (eigen bewegingsvocabulaire) vormgeven in dans in contact met de ander. Kijken- doen- erover praten en een eigen persoonlijke betekenis geven. Het aanbod van de Stilte richt zich ook op het verbinden van verschillende leerlijnen. Het werken Op Maat om de integratie met het totale aanbod van activiteiten te versterken.

De leerlijn dans van Nieuwe Veste legt de focus op: Kinderdans, Werelddans. Deze dansvormen worden gekenmerkt door de thematieken vanuit SLO, kunnen gekoppeld worden aan Cultureel erfgoed en zijn makkelijk te relateren aan wereldoriëntatie vakken. Centraal staat: kennismaken met danstechnieken, dansfrases en structuren.

Samenvattend behelst de totale leerlijndans: Van dicht op de huid-persoonlijke dansontwikkeling, de wereld inkijken -dans in cultureel perspectief, met tijd als rode draad -dans in historisch perspectief. 

© Cultuurwinkel Breda