Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Vier culturele vermogens
Het theoretisch model voor de doorlopende leerlijn cultuureducatie is gebaseerd op de kernconcepten bij het domein kunst en cultuur (SLO, 2005), de culturele vermogens (Edu-Art, 2011) en sluit aan bij de kerndoelen voor PO en VO onderbouw en de eindtermen van de VO bovenbouw. Samen vormen deze uitgangspunten De Culturele Ladekast.

We bieden de vermogenskaarten aan als instrument om zelf met de kinderen aan de slag te gaan met de culturele vermogens, zie downloads onder aan de pagina (tip: dubbelzijdig afdrukken en een splitpen door de gaatjes).


Centraal in het basismodel van de Culturele Lade staan de Culturele vermogens. Edu-Art, de provinciale instelling voor cultuureducatie in Gelderland, heeft in C-zicht (2009) zeven competenties beschreven die de culturele loopbaan van een leerling kenmerken. Vier van deze competenties nemen we over als belangrijkste pijlers van de doorlopende leerlijn, nl:
 

Receptief vermogen: De leerling kan zich openstellen voor culturele uitingen.
Creërend vermogen: De leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze.
Reflectief vermogen: De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen.
Analyserend vermogen*: De leerling kan informatie over cultuuruitingen opzoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk. Daarbij is hij of zij in staat ook andere kerndoelen te betrekken, bv. vanuit taal of de zaakvakken.

* Edu-Art spreekt ipv analyserend vermogen over onderzoekend vermogen. Wij kiezen voor de term analyseren, omdat dit een zeker abstractievermogen impliceert.Daarbij benoemt Edu-Art nog een vijfde competentie, namelijk het vermogen om te presenteren. Omdat wij van mening zijn ook bij presenteren de nadruk ligt op doen, rekenen wij deze competentie onder het creërend vermogen. Tot slot zijn er nog twee vermogens die we niet expliciet opnemen binnen de culturele competenties, omdat ze naar onze mening niet specifiek zijn voor cultuureducatie. Het gaat hierbij om het vermogen tot zelfstandig werken en het vermogen tot samenwerken.

Kortom, we onderscheiden vier culturele vermogens, als omschrijving van de leeropbrengst van cultuureducatie voor een leerling. Daarmee worden kunst- en cultuurgerelateerde kerndoelen uit primair en voortgezet onderwijs samengebracht.

Wil je weten of jouw educatieve programma aansluit bij de culturele vermogens? Gebruik dan onderstaande checklist!  

© Cultuurwinkel Breda