Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Discipline Leerlijnen
Het raamwerk voor de doorlopende leerlijn cultuureducatie is de kapstok voor alle specifieke uitwerkingen van de diverse kunstdisciplines.

Iedere kunstdiscipline is uitgewerkt in een raamwerk met vakspecifieke leerdoelen. Daarin staat voor ieder dubbel leerjaar beschreven wat een leerling zou moeten kennen en kunnen. 

Om de ontwikkeling van culturele vermogens te faciliteren, ontwikkelde Cultuurwinkel Breda samen met de stedelijke culturele instellingen een programma-aanbod per leerlijn. In De Ontdekking deel II maakt de school een keuze voor één van de leerlijnen. Een samenhangend programma, dat bijdraagt aan de culturele ontwikkeling van haar leerlingen. 

Voor schooljaar 2015/16 worden de leerlijnen Beeldcultuur, Erfgoed, Beeldende Vorming, Dans, Drama, Literatuur en Muziek aangeboden. Meer informatie over deze leerlijnen vind je via onderstaande links.  

© Cultuurwinkel Breda