Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
De Culturele Ladekast
Cultuurwinkel Breda is begin 2011 op verzoek van het onderwijs gestart met de ontwikkeling van een theoretisch raamwerk voor de doorlopende leerlijn cultuureducatie. Samen met culturele instellingen en het Bredase onderwijs is een basismodel voor de leerlijn cultuureducatie ontwikkeld, gebaseerd op vier culturele vermogens die de leerling ontwikkelt middels cultuuronderwijs.

Culturele instellingen uit de stad Breda worden gevraagd hun cultuureducatieve aanbod aan te laten sluiten bij dit model, om met ingang van schooljaar 2014/2015 een volledig en samenhangend programma voor cultuureducatie aan te kunnen bieden aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

In 2012 werden de krachten van de vijf bureaus voor cultuuronderwijs van Breda, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Helmond (zgn. B5) gebundeld, waarbij ieder bureau een leerlijn voor een specifieke kunstdiscipline voor zijn rekening nam.  In mei 2013 nam minister Bussemaker van OCW de publicatie: De Culturele Ladekast, een doorlopende leerlijn cultuureducatie in ontvangst. De Culturele Ladekast biedt leerkrachten houvast bij het kiezen van programma, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de culturele vermogens bij de leerlingen. De cultuuraanbieders hebben met de Culturele Ladekast een instrument voor de ontwikkeling van een cultuureducatief aanbod dat naadloos aansluit op de vraag van de school.

Het basismodel van de Culturele Ladekast wordt uitgewerkt tot leerlijnen in de disciplines dans, drama, muziek, beeldende vorming, literatuur, erfgoed, design en beeldcultuur. Cultuurwinkel Breda geeft, aansluitend bij het gemeentelijk cultuurbeleid, voorrang aan de leerlijnen erfgoed en beeldcultuur. Binnen deze leerlijnen wordt momenteel, in samenwerking met culturele instellingen en scholen, programma ontwikkeld per dubbel leerjaar.
CWB/ Culturele Ladekast


 

© Cultuurwinkel Breda