Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Creatiewijzer
Cultuurwinkel Breda ontwikkelde samen met Pabo Avans Hogeschool de Creatiewijzer: een instrument dat leerkrachten in spelvorm helpt bij het stimuleren en verdiepen van creatieve processen. Het spel is nu als printversie beschikbaar!

De Creatiewijzer is een hulpmiddel om creatieve processen te leren doorzien, gemaakt voor iedereen die zijn eigen creatieve processen wil begrijpen en verbeteren. En voor begeleiders die creatieve processen van anderen willen stimuleren en verdiepen. Je kunt ermee terugkijken op een afgerond creatief proces of gebruiken voorafgaand of tijdens (het plannen van) een creatief proces.
Creativiteit wordt genoemd als één van de ’21st century skills’, nodig om te kunnen blijven functioneren in de snel veranderende wereld. Maar wanneer aan mensen gevraagd wordt wat zij onder creativiteit verstaan is de kans groot dat zij zeer verschillende antwoorden geven. Wanneer we binnen het onderwijs meer aandacht geven aan creativiteit, maken we een keuze voor een definitie van creativiteit die dicht ligt bij de eigen visie van leren.

Creatiewijzer en de Culturele Ladekast
De ‘Creatiewijzer’ is ontwikkeld door Lydia de Jong (opleidingsdocent Pabo Avans Hogeschool) i.s.m. Paul Delnooz (lector aan Avans Hogeschool), Cultuurwinkel Breda en vormgegeven door grafisch ontwerper Yurr. Creativiteitsontwikkeling is een belangrijke pijler van De Culturele Ladekast, de leerlijn cultuureducatie van Cultuurwinkel Breda. Het creërend vermogen wordt daarin inomschreven als het ‘kunnen denken, creëren en produceren op creatieve wijze'. Dat vermogen is niet alleen binnen de disciplines van kunstzinnige oriëntatie van belang. Ook bijvoorbeeld bij het stellen, bij techniek, bij het filosoferen en bij het verkennen van de wereld wordt het ingezet. Het creërend vermogen bindt op die manier een groot aantal vakdisciplines.


Cursus 'Creativiteitsontwikkeling met CQ en Creatiewijzer'
Om te kunnen werken met de Creatiewijzer is de cursus 'Creativiteitsontwikkeling met CQ en Creatiewijzer' ontwikkeld, bestaande uit een aantal bijeenkomsten. Ook maakt de Creatiewijzer deel uit van de bestaande CQ-Cursus. Voor meer informatie over deze trainingen kunt u terecht bij Femke van de Wiel, Cultuurwinkel Breda en Karen Leenaerts, Pabo Avans Breda.

  

© Cultuurwinkel Breda