Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Vaardigheidstraining Beeldcultuur
In iedere training wordt een programma uit de leerlijn beeldcultuur uitgelicht. Er wordt dieper ingegaan op de vaardigheden die worden aangesproken bij de verschillende programma’s. In een tijd waarin beeld niet meer is weg te denken, is het belangrijk om goed om te (leren) gaan met beeld. In welke context kun je beeld plaatsen en wat betekent dat? Hoe wordt beeld gemanipuleerd zodat de boodschap veranderd van het oorspronkelijke beeld en hoe herken je dat? Ga je zelf ook aan de slag met beeld en hoe gebruik je beeld? En hoe gebruik je beeld in de klas? Allemaal vragen en onderwerpen die tijdens de trainingen aan bod komen.
Maak vooral gebruik van de bij- en naschoolse mogelijkheden binnen jouw school.


Kosten: Trainingen als teamscholing: prijs in overleg.
 
Aanmelden bij: astrid@cultuurwinkelbreda.nl
 

VT I: Wat zie ik?
Datum:  ntb
Locatie: Moti, Boschstraat 22, Breda

Tijdens deze training wordt verteld over de geschiedenis van Beeldcultuur en het ontstaan van de digitale beeldcultuur. In de training staat de vraag: Wat zie ik? centraal. Tijdens de workshop ga je aan de slag met de Kijkwijzer, zowel fysiek als digitaal. Het gaat om met aandacht leren kijken, geïnspireerd raken door beeld en in gesprek gaan over beeld.
 

VT II: Door wie is het beeld gemaakt?
Datum: ntb
Locatie: GDFB, Stadsgalerij

Marja Reniers van Beeldlokaal  geeft een introductie over het ontdekken, vinden en bekijken van beelden in de directe omgeving. In deze training ga je actief met de leskist Ik Zie, Ik Zie Wat Jij Niet Ziet aan de slag en ontdek je de omgeving van de Stadsgalerij. Verborgen patronen en vormen worden gefotografeerd en in de training met elkaar besproken. Verschillende culturele vermogens komen aan bod in deze training.
 

VT III: Voor wie is het beeld bedoeld?
Datum: ntb
Locatie: Hub88, Boschstraat 88 te Breda

Simone Dresens van Graphic Design Festival Breda vertelt over ontwerp en het ontstaan van de beeldtaal van pictogrammen. Met het programma Picto Me leren leerlingen over pictogrammen en ontwerpen zij hun eigen pictogram. In deze training gaan leerkrachten zelf pictogrammen ontwerpen. Ook wordt er in deze training aandacht gegeven aan het festivalprogramma In Opdracht Van…
 

VT IV: Wat bedoelt de maker met het beeld?
Datum: ntb
Locatie: Chassé Theater

In deze training wordt de context van Beeld besproken. Hoe kan je de waarheid van de interpretatie van een kunstwerk bepalen? Wat bedoelt de maker ermee? Hoe bepaal je de betekenis van een kunstwerk. Er worden drie kanten belicht of de betekenis klopt, aan de hand van het werk, de maker en de kijker zoeken we naar de waarheid van een beeld. De training sluit aan bij HAFF (Holland Animation Film Festival) junior, een programma met animatiefilms voor leerlingen uit het basisonderwijs. Het doel van het programma is kinderen kwaliteitsanimatie te laten zien, zoals ze die vaak niet kennen van de televisie of andere media. Het is een afwisselend, internationaal programma dat speciaal is toegespitst op de doelgroep. De training wordt begeleid door een programmeur van het HAFF. Zij toont verschillende animaties en vertelt hoe je deze in de klas kunt gebruiken, behandelen en bespreken. Het belooft weer een mooie training te worden en toont de mogelijkheden van aanvullend programma voor de leerlijn beeldcultuur.

 

Voor meer inhoudelijke informatie?
Neem contact op met Cindy Beck (cindy@cultuurwinkelbreda.nl), leerlijnbegeleider Beeldcultuur.

Ook als je naast deze vaardigheidstraining behoefte aan een specifiek scholingsaanbod over Beeldcultuur, neem dan contact op met Cindy Beck.
Informatie over scholing t.b.v. cultuureducatie algemeen, zie scholing en studiedagen voor leerkrachtendocenten en educatieve medewerkers 

© Cultuurwinkel Breda