Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlijn Beeldcultuur
De leerlijn beeldcultuur stelt leerlingen in staat op een kritische en actieve manier naar beelden te kijken, beelden te gebruiken en te produceren.

Beeldcultuur is een proces waarin individuen of groepen betekenis aan beelden toekennen. Om de betekenis en invloed van beelden te begrijpen, is inzicht nodig in de context van de gebruiker en van de productie, in de formele aspecten van het beeld zelf en in demaatschappelijke context. Leerlingen leren begrijpen op welke wijze beeldbetekenissen tot stand komen en hoe deze geconstrueerde betekenissen invloed hebben op de groep, gemeenschap of maatschappij waarin ze voorkomen.

Het begrip 'beeld' is erg ruim en kan zowel 2D als 3D, tastbaar als digitaal, modern als oud zijn. Het kunnen beelden zijn die dichtbij de leefwereld van de leerlingen staan of juist beelden waarmee ze niet bekend zijn. In de doorlopende leerlijn beeldcultuur komt het verschil tussen autonome en toegepaste kunst aan de orde. Ook de nieuwe media nemen een plek in binnen deze leerlijn.  

© Cultuurwinkel Breda