Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Relevante links
Nieuwe Veste Breda werkt nauw samen met ander regionale, provinciale en landelijke instellingen voor cultuureducatie.
Hieronder is een overzicht te zien van enkele spelers.


Expertisecentra (provinciaal/ landelijk)

Provinciale en landelijke instellingen voor kunst- media- en/of erfgoededucatie:
 

  • Kunstloc Brabant Expertisecentrum voor cultuureducatie en amateurkunst in Noord-Brabant
  • Erfgoed Brabant Organisatie voor erfgoed in Noord-brabant
  • Cultuurplein.nl Centrale plaats voor docenten, managers en culturele instellingen die actief zijn met cultuur op school.
  • Cultuurnetwerk Nederland Landelijke expertisecentrum voor cultuureducatie. De bibliotheek in Utrecht is een onmisbare informatiebron voor iedereen die zich bezighoudt met cultuureducatie.
  • SLO Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Bezoek de site voor informatie (kerndoelen, lesmeteriaal en tips) over basis- en voorgezet onderwijs

 

Marktplaatsen (regionaal)

Regionale instellingen voor cultuureducatie in Noord-Brabant:

Voor een volledig overzicht van Marktplaatsen in Brabant kijk op de website van Kunstloc Brabant 

© Cultuurwinkel Breda