Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Cultuureducatie
De ruimste omschrijving van cultuureducatie is: alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie wordt in de praktijk ook wel gehanteerd als verzamelbegrip voor kunst-, media-, literatuur- en erfgoededucatie.

Kunsteducatie

Kunsteducatie is het doelgericht leren omgaan met kunst, als persoonlijk uitdrukkingsmiddel en als cultureel fenomeen. De Onderwijsraad zegt hierover: 'het doel van kunsteducatie is niet enkel het verwerven van kennis van kunstobjecten en kunstprocessen, maar tevens het bestuderen van wat deze objecten en processen bij de beschouwer bewerkstelligen: een proces van reflectie op de werkelijkheid'. Kunsteducatie is niet alleen studie en reflectie maar zeker ook kunstbeoefening.
Meer over kunsteducatie vind je op de website van Cultuurnetwerk Nederland
 

Media-educatie
Simpelweg: het kundig en kritisch leren omgaan met (massa)media. Het betreft zowel de klassieke massamedia (kranten, radio, tv) als nieuwe media (internet). De Raad voor Cultuur introduceerde in 2006 de term 'Mediawijsheid' en omschrijft dit als "het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld".
Meer over media-educatie vind je op de website van Cultuurnetwerk Nederland
 

Literatuureducatie
Literatuureducatie verwijst naar literaire competentie, wat inhoudt dat kinderen en jongeren in staat zijn te praten over literatuur, een vorm van geletterdheid dus. Leesbevordering verwijst naar leesplezier, en dat is veel minder een zaak van cognitieve vaardigheden. Bij leesbevordering gaat het veel meer om beleving en identificatie. Leesplezier is de sleutel tot leesmotivatie.
Meer over literatuureducatie vind je op de website van Stichting Lezen
 

Erfgoededucatie

Erfgoededucatie gaat in op de manier waarop het verleden zich in het heden manifesteert en zich in toekomst zou kunnen manifesteren. Aan het ontwikkelen van een dergelijk historisch besef dragen bezoeken aan musea en archieven bij, maar ook het bestuderen van bijvoorbeeld een gebouw, de loop van een straat in een oud stadsdeel en lokale uitdrukkingen of gebruiken. Erfgoed is ook middel: het maakt de lesstof tastbaar, visueel en hoorbaar en biedt mogelijkheden voor vakoverstijgend onderwijs.
Meer over erfgoededucatie op de website van Erfgoed Brabant

  

© Cultuurwinkel Breda