Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Aanmelden nieuw aanbod 0-12 jaar
Nieuwe Veste bouwt aan een culturele infrastructuur in Breda, waardoor kinderen de kans krijgen om hun talent te ontdekken, creativiteit te vergoten en vaardigheden te ontwikkelen en daarmee op te groeien tot zelfbewuste mensen. Dankzij onze expertise en breed netwerk op het gebied van cultuureducatie in de stad, heeft Nieuwe Veste vanuit de gemeente Breda de opdracht cultuureducatie in Breda te faciliteren.


Het aanbod dat via De Ontdekking/KCE gids aan het onderwijs wordt gepresenteerd, voldoet aan vastgestelde criteria. Aanbieders die nog niet opgenomen zijn in het aanbod van De Ontdekking, maar vinden daarin wel thuis te horen, kunnen dit via dit formulier aangeven. Let op: Voor het schooljaar 2020-2021 is deze ronde gesloten. U kunt zich wel aanmelden voor het schooljaar 2021-2022. Nieuwe Veste beoordeelt of en op welke wijze je in het aanbod kan worden opgenomen. Om ons hierin bij te staan, kunnen we hiervoor ook experts van buiten onze eigen organisatie benaderen. Indien beslist wordt dat jouw aanbod niet (volledig) toegelaten kan worden, ontvang je daarvan bericht met argumentatie. Lees vooraf ook onze voorwaarden en spelregels door. 

Let op: staat jouw aanbod op de website Cultuurwinkel.nl, dan betekent dat niet dat je automatisch bent opgenomen in het aanbod van De Ontdekking

Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van het aanmeldformulier, stuur dan een e-mail naar onderwijs@nieuweveste.nl We helpen je graag! 

Dit doet Nieuwe Veste

Samen met de Gemeente is Nieuwe Veste penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit 2 (CMK2) voor Breda. CMK2 is een landelijke subsidieregeling om een kwaliteitsimpuls te geven aan cultuureducatie in het onderwijs. Door middel van De Ontdekking - het cultuurmenu voor het primair onderwijs in Breda - organiseert Nieuwe Veste: 

 • kwalitatief aanbod van cultuureducatie voor het primair onderwijs;
 • scholing voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en culturele veld via CultuurAcademie Breda; 
 • advies en ondersteuning aan scholen bij het ontwikkelen van hun visie en cultuurbeleidsplan en jaarlijkse activiteitenplan;
 • ondersteuning van het culturele veld, onder meer door advies bij het ontwikkelen van programma’s, presenteren van aanbod, informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en onderwijs;
 • thematische pakketten voor scholen.

Zo werkt het

De meeste Bredase basisscholen stellen hun cultuureducatieprogramma grotendeels samen uit het aanbod van De Ontdekking. Onderdeel zijn van De Ontdekking is dus waardevol. Als jouw aanbod de benodigde kwaliteit heeft, kan dit worden opgenomen in De Ontdekking. Het wordt dan via ons platform (de KCE-gids) gepresenteerd en door de consulent meegenomen in het advies naar de basisscholen.

Nieuwe Veste kan aanbieders advies geven over een betere aansluiting van je aanbod bij het onderwijs of het ontwikkelen van een programma. We verwachten van onze aanbieders een actieve houding ten aanzien nieuwe ontwikkelingen. Als aanbieder bij De Ontdekking verbindt je je automatisch aan het bijwonen van een aantal (informatie)bijeenkomsten om zo de ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie bij te houden. Tevens werk je volgens de richtlijnen van De Ontdekking met betrekking tot het plaatsen van je aanbod en het gegeven tijdpad.

Mijn aanbod is opgenomen. En nu?

 • Je wordt door Nieuwe Veste geïnformeerd over:
 • Het tijdpad van het invullen van het programma;
 • Aanvullende voorwaarden over de hoeveelheid van het aanbod;
 • De wijze van het plaatsen van aanbod         Let op: 
 • Receptief aanbod dat op school uitgevoerd kan worden, kan altijd worden aangeboden. Er wordt geselecteerd op kwaliteit, diversiteit en haalbaarheid. 
 • Voorstellingen die alleen in een theater kunnen worden uitgevoerd, kunnen alleen aangeboden worden als deze als onderdeel van een pakket door De Ontdekking zijn ontwikkeld, MITS je het zelf kunt aanbieden in een theatersetting met verkoop van zitplaatsen. Dit gebeurt altijd in overleg met De Ontdekking. 


 

© Cultuurwinkel Breda