Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Informatie algemeen
Breda heeft een breed en rijk cultureel aanbod. Cultuurwinkel Breda wil dat ook kinderen en jongeren daaraan kunnen deelnemen. Op deze website kunnen culturele aanbieders hun programma cultuureducatie aanbieden aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Cultureel aanbod is niet per definitie cultuureducatief aanbod. Wat maakt het verschil? Waar moet cultuureducatief aanbod aan voldoen? Waar heeft het onderwijs behoefte aan? Hoe bereik je een school?

Cultuurwinkel Breda biedt ondersteuning aan culturele instellingen om tot een kwalitatief hoogwaardig product te komen dat aansluit bij het onderwijs. Op deze website vind je o.a. informatie over kwaliteitseisen, leerdoelen, financiering en scholing voor cultuureducatie.

Wil je jouw cultuureducatieve aanbod bekend maken aan alle scholen in Breda? Registreer je dan als aanbieder en meld je project aan via de link rechtboven op deze website.

Heb je een vraag over cultuureducatie door culturele instellingen, maak dan gebruik van het menu aan de linkerzijde. Klik hier voor informatie over De Ontdekking, het kunstmenu voor basisscholen in Breda, en hier voor een totaaloverzicht van het aanbod. Word je vraag niet beantwoord op de website, neem dan contact met ons op. 

© Cultuurwinkel Breda