Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Wie zijn we?
Cultuurwinkel Breda is in 2010 in het leven geroepen om het cultuureducatie beleid van Gemeente Breda vorm te geven en uit te voeren.
Cultuurwinkel Breda maakt onderdeel uit van Stichting Nieuwe Veste en wordt bijgestaan door twee werkgroepen en een Raad van Advies.


Medewerkers

 • Wendy Goossens - coördinator
  Wendy is als coördinator verantwoordelijk voor het vormgeven en het uitvoeren van het cultuureducatie beleid van Gemeente Breda.
 • w.goossens@nieuweveste.nl  / T 06 - 5196 6876
 • info@nieuweveste.nl
 • Peter Korz - algemeen medewerker  / T 06 - 5180 7460 / 06 - 5180 7460
  Peter is verantwoordelijk voor de organisatie van het reguliere en extra aanbod van cultuureducatie voor het basisonderwijs: De Ontdekking. Hij verzorgt de planning, communicatie en rooster en is het aanspreekpunt voor scholen en culturele instellingen.
  p.korz@nieuweveste.nl


Team VO

 • Rose Noël - consulent jongeren 12-24 jaar / programma Netwerk&Maatwerk
  Rose adviseert instellingen en scholen in het voortgezet onderwijs, MBO en HBO op het gebied cultuureducatie. Rose voert het programma Netwerk & Maatwerk uit voor het voortgezet onderwijs.
  r.noel@nieuweveste.nl / 06 25645425
 • Diantha de Vries - consulent Voortgezet Onderwijs
  Diantha adviseert instellingen en scholen in het voortgezet onderwijs, MBO en HBO op het gebied van literatuureducatie, mediawijsheid, leesbevordering. Diantha voert het programma Netwerk & Maatwerk uit voor het voortgezet onderwijs.
  d.de.vries@nieuweveste.nl / 06 51783914
   

Cultuurcoaches per wijk

 • Eileen Beneken – Cultuurcoach Noord -Oost:  
  Naast haar cultuurcoach-taken is ze ook als docent zang lichte muziek verbonden aan Nieuwe Veste. 
  e.beneken@nieuweveste.nl  / 06-52813772

 • Wendy Goossens – Cultuurcoach Zuid-West: 
  Wendy is opgeleid als docent CKV voor het voortgezet onderwijs en ervaring in festival en museum-educatie en creativiteitsontwikkeling in primair onderwijs.
  w.goossens@nieuweveste.nl / 06-51966876

 • Lizet van Beek – Cultuurcoach Zuid-Oost:
  Naast haar cultuurcoachtaken is Lizet zangeres en is ze als docent zang verbonden aan de Nieuwe Veste.

 • l.van.beek@nieuweveste.nl  / 06-51389226

 • Iris Stolk – cultuurcoach Noord-West:
  Naast haar cultuurcoachtaken is Iris beeldend kunstenaar.
  i.stolk@nieuweveste.nl / 06-19452691

Zie Cultuurcoaches in elke wijk voor de wijkindeling van scholen en het aanbod per wijk.

Werkgroepen

 • Primair onderwijs: werkgroep De Ontdekking
  Werkgroep De Ontdekking is een besloten overleg, bestaande uit vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en culturele instellingen.
 • Voortgezet onderwijs: Netwerkbijeenkomst VO
  Het voormalige CKV Overleg is opgegaan in een breder overleg waar naast vertegenwoordigers van culturele instellingen ook kunstvak- en cultuurcoördinatoren en docenten van zowel boven- als onderbouw welkom zijn. Het Overleg Cultuuronderwijs is bedoeld om de actualiteit te bespreken, kennis te delen, elkaar te inspireren met ervaringen uit de praktijk en vraag & aanbod af te stemmen.

Cultuurwinkel Breda (onder meer De Ontdekking) maakt deel uit van de Stichting Nieuwe Veste Breda

Het bestuur van Stichting Nieuwe Veste Breda bestaat uit de directeur-bestuurder Gertjan Endedijk en de Raad van Toezicht.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website > www.nieuweveste.nl 

© Cultuurwinkel Breda