Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlingen VO
Vaardigheidstraining Literatuur
Vaardigheidstraining literatuureducatie voor docenten in het primair onderwijs en geïnteresseerden uit het voortgezet onderwijs.
De vaardigheidstraining bestaat uit 4 trainingen van 1,5 tot 2 uur na schooltijd op diverse inspirerende locaties.
Taalvorming en literatuureducatie gaan heel goed hand in hand. Resultaten uit recent onderzoek in groepen 7 en 8 laten dit zien.

http://www.lezen.nl/publicaties/maar-als-je-erover-nadenkt

Maak vooral gebruik van de bij- en nascholingsmogelijkheden binnen jouw school.


Kosten: Trainingen als teamscholing: prijs in overleg.

Aanmelden: astrid@cultuurwinkelbreda.nl
Doelstelling: De training stelt de leerkracht in staat om samen met de klas een ontdekkingstocht door de jeugdliteratuur te maken. Naast een aantal boeksuggesties ontvangt de leerkracht praktische lessuggesties.
De deelnemers krijgen antwoord op o.a. de vraag wat er in Nederland qua literaire ontwikkeling gebeurt. Literatuureducatie heeft, mits structureel en professioneel toegepast, een gunstige invloed op leesplezier, vergroten van de woordenschat, spelling en begrijpend lezen.

Voor het primair onderwijs leggen we de nadruk op de thema’s: Spanning en avontuur, helden en heldinnen. We nemen de leerkracht mee langs vier culturele vermogens.
 

VT I: Hoe vertel ik het?
Doel: 
Leerkrachten inzicht geven in de workshop “Verteller in de klas”. (basislijn literatuur gr. 5)
Door zelf bezig te zijn met de vaardigheid Vertellen kunnen leerkrachten deze literaire vorm zelf inzetten in hun klas.  
Uitvoering: Vertelster Mieke Aalderink
Datum: ntb
Locatie: Bibliotheek Breda


VT II: Helden en heldinnen
Doel:  Leerkrachten maken kennis met grote en kleine helden uit kinderliteratuur en ontdekken de held in zichzelf. Door middel van bestaande verhalen worden leerkrachten uitgedaagd om verhalen te verzinnen en te spelen.
De receptieve, creërende en reflectieve vermogens staan centraal. Overige leeropbrengsten: taalgevoel, lef en durven doen worden gestimuleerd, samenwerken en presenteren. Na afloop ontvangen de deelnemers lessuggesties voor in de klas.   
Uitvoering: De Vlinderfabriek
Datum:ntb
Locatie: Nader te bepalen

 

VT III: Welke klassiekers bepalen onze literatuur?
Doel: Deelnemers krijgen antwoord op o.a. de vraag wat er in Nederland qua literaire ontwikkeling gebeurt. Een stukje geschiedenis en inderdaad: Ken je klassiekers! Ken de namen die horen bij bepaalde periodes?
Uitvoering: Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV)
Datum: ntb
Locatie: Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV)
 

VT IV: Actief aan de slag met de leerlijn literatuur
Doel:
Deelnemers nemen kennis van de leerlijn literatuur en ervaren wat de meerwaarde is van de koppeling met andere disciplines.
Door:  Stichting Vol van Leren (Martijn Hensgens o.v.b.) 
Datum: ntb
Locatie: Bibliotheek Breda
 

Neem contact op met Astrid Nooij (astrid@cultuurwinkelbreda.nl) en Astrid Segeren (agcm.segeren@breda.nl).

Ook als je naast deze vaardigheidstraining behoefte aan een specifiek scholingsaanbod over Literatuur, neem dan contact op met bovenstaanden.
Informatie over scholing t.b.v. cultuureducatie algemeen, zie scholing en studiedagen voor leerkrachtendocenten en educatieve medewerkers 

© Cultuurwinkel Breda