Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlingen VO
Vaardigheidstraining Beeldende Vorming
Tijdens de vaardigheidstraining beeldende vorming maken de leerkrachten in vier bijeenkomsten van 2 uur kennis met diverse beeldende technieken. Na afloop van elke training ontvangen de leerkrachten een lesbrief, waarmee ze direct zelf in de klas aan de slag kunnen gaan om de les(sen) zelf te kunnen gaan geven.
Deze vaardigheidstrainingen zijn ontwikkeld door diverse culturele aanbieders uit Breda i.s.m. de vraag van de scholen, de input van de icc’ers en de cultuurcoach.
Maak gebruik van de bij- en nascholingsmogelijkheden binnen jouw school.


Kosten: Trainingen in te zetten als teamscholing: prijs in overleg.

Doel van de training:
Leerkrachten krijgen inzicht in de leeropbrengsten beeldende vorming en handvatten om de les uit te voeren in de klas.

De opbouw van de trainingen met de diverse culturele vermogens is elke training weer anders. Zo ook de toepassing in de praktijk en de relatie met andere vakken. Hulpmiddelen zoals  de Vermogenskaarten, de Kijkwijzer, de Creatiewijzer etc. worden  ingezet. In het raamwerk van de Culturele Ladekast is per bouw aangegeven aan welke leerdoelen er wordt gewerkt. Dit vind je op onze website: www.cultuurwinkelbreda.nl

VT I: Alles om je heen op een nieuwe manier bekijken d.m.v. animatie. Door vakdocent Nieuwe Veste.
Datum: ntb
Locatie: Nader te bepalen

Bij de kleuters kun je starten met voorwerpen in de klas, zoals een potlood en gum. En bij de oudere kinderen kunnen de lessen opgebouwd worden door er extra aspecten aan toe te voegen, zoals voorwerpen karakters geven, daarna een verhaal en een karakter zelf ontwerpen en uitbreiden met diverse materialen. De kinderen uit groep 7/8 kinderen kunnen zelfs kartonnen pin-ups maken van een eigen karakter en toewerken naar de première van een eigen film! De onderwerpen die je gebruikt voor deze animaties kunnen eventueel ook gekoppeld worden aan een schoolbreed thema en aan andere vakken.

VT II: diverse druktechnieken
Door: i.s.m. vakdocenten/kunstenaars bij Electron, stichting Raaf.
Datum: ntb
Locatie: Electron Breda

Je leert tijdens deze training hoe je zelf, met toegankelijke materialen diverse druktechnieken kunt toepassen in de klas. De trainers van drukwerkplaats RAAF kunnen jullie rollers en drukinkt geven, zodat je het op school ook zelf kunt gaan uitvoeren.

VT III:  3-dimensionale vormgeving
Door:
vakdocent/kunstenaar Mieke Driessen
Datum: ntb
Locatie: Nader te bepalen

Met verschillende materialen zal Mieke Driessen van Foomp jullie meenemen in haar wereld en leert je met afvalmateriaal en toegankelijke materialen 3-dimensionale werelden en figuren te bouwen, waar kinderen van zowel groep 1 t/m 8 dol op zijn. Diverse onderdelen, zoals architectuur, 3-dimenisonaal denken en bouwtechnieken zullen aan bod komen.

VT IV: vaardigheidstraining
Door: vakdocent/kunstenaar Atelierbreda.
Datum: ntb
Plaats: Atelier Breda

In deze training leren de leerkrachten omgaan met diverse materialen om opdrachten met als thema: architectuur, archeologie, techniek en wetenschap uit te kunnen voeren.

De deelnemers van deze training gaan aan de slag met het maken van zandsculpturen, beelden in steen, pottenbakken, gipsvormen en nog meer ambachten zullen de revue passeren.

Meer informatie:
Neem contact op met Iris Stolk (i.stolk@breda.nl) 

Ook als je naast deze vaardigheidstraining behoefte aan een specifiek scholingsaanbod over Beeldende Vorming, neem dan contact op met Iris Stolk.
Informatie over scholing t.b.v. cultuureducatie algemeen, zie scholing en studiedagen voor leerkrachtendocenten en educatieve medewerkers 

© Cultuurwinkel Breda