Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlingen VO
Tussendoortje literatuur
Literatuureducatie en leesbevordering versterken elkaar. Beiden werken aan taal- en creativiteit -ontwikkeling, skills die in de huidige maatschappij cruciaal zijn. Tussendoortje literatuur is een kant en klaar product en bestaat uit vragenkaarten die je voor, na of tijdens het lezen of voorlezen kunt inzetten. Bij jonge kinderen doet de leerkracht het zelf en bij oudere kinderen kunnen de kinderen het ook samen doen. Het kost ongeveer 15 minuten per keer. Tussendoortje literatuur prikkelt de verbeelding en stimuleert de ontwikkeling van de reflectieve en creërende vermogens. De vragenkaarten zijn bedoeld voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs en zeker ook interessant voor het Speciaal onderwijs en de onderbouw van het VO.

Tussendoortje literatuur bestaat uit:

 • 1 doosje met kaarten en een handleiding voor groepen 1-2
 • 1 doosje met kaarten en een handleiding voor groepen 3-4
 • 1 doosje met kaarten en een handleiding voor groepen 5-6
 • 1 doosje met kaarten en een handleiding voor groepen 7-8

De leerkracht of de leerling leest een literair verhaal of gedicht voor en gaan aan de hand van uitdagende vragenkaarten in gesprek over het gedicht of verhaal.
Met aanvullende opdrachten wordt een relatie gelegd met andere kunstdisciplines zoals muziek, dans, beeldende kunst,  creatief schrijven etc.  Een aantal suggesties staan beschreven in de handleidingen bij de kaarten.
Op de kaarten staan vragen  die uitmonden in een groepsgesprek en een creatieve uitwerking (drama, beeldend, schrijven, muziek).

Leerresultaten Tussendoortje

 • bewustwording van de schoonheid van taal (en de soms dubbele boodschap)
 • bewustwording van kunstzinnige uitingen in woord en beeld (o.a. kleur en illustraties) en hieraan betekenis geven
 • spelenderwijs een eigen mening vormen (reflecteren)
 • spelenderwijs creativiteit ontwikkelen
 • luisteren naar anderen en respect voor anderen opbrengen
 • uitbreiding van de woordenschat
 • stimuleert de sociaal emotionele ontwikkeling
 • uiten van verbeeldingskracht in creatief schrijven, drama en muziek
 • lezen en taal voor zwakkere lezers leuk(er) te maken

Tussendoortje Literatuur levert de leerlingen een leerzame boekbespreking, een inspirerende ontdekkingstocht en output voor het cultuurportfolio op.

Kosten
1 pakket van 4 setjes kaarten inclusief 4 handleidingen =  € 100,- ex Btw per pakket.
  

© Cultuurwinkel Breda