Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlingen VO
Resultaten Maatwerk
Cultuurwinkel Breda stimuleert kennisdeling onder de scholen binnen Breda. Dit gebeurt door de netwerkbijeenkomst die 3x per jaar worden georganiseerd maar ook door kennisdeling over de projecten van Maatwerk. Hieronder hebben scholen/ instellingen beschreven waar ze bezig zijn of wat ze bereikt hebben.

2016 Tiuri/Scala 'Hallo VMBO'
Hallo Vmbo!’ is een project waarin derde en vierdejaars leerlingen van Scala samenwerken met deelnemers van Theaterwerkplaats Tiuri, een werkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking, waar zij theaterlessen volgen en mee mogen doen aan tal van theaterprojecten en voorstellingen.
De leerlingen van Scala hebben, samen met de spelers van Tiuri, toegewerkt naar vier korte theaterpresentaties. Het is een bijzonder project geworden waarin de leerlingen een bijzondere kwalitatieve ontmoeting hebben met de spelers. In drie woensdagen hebben de leerlingen van Scala en de spelers van Tiuri de tijd gehad   elkaar beter te leren kennen, te speculeren over het onderwerp ‘onbegrensd verlangen’ en dit te vertalen naar een stuk theater.  Het samenwerkingsverband is    duurzaam en wordt vervolgd!

2016-2017 Orion College 'Orion uren' (Architectuurlessen+diverse aanbieders

 Invulling van de Orion uren. Er is binnen het divers programma  ruim baan  voor creativiteit en praktisch werken. Er is gewerkt aan een divers aanbod van Fotografie.breakdance,super size social media, tango, yoga, monotype, tekenen, punch en nog veel meer.
https://www.flickr.com/photos/orioncollege/32612736082/play/site/f22203a5ec/

2016-2017 Nassau Minors (diverse aanbieders)
Dit jaar heeft ook de mavo minors. Het zijn er vijf en ze zijn vakoverstijgend en praktijkgericht. De leerlingen wordt iets anders geboden dan de traditionele inhoud van vertrouwde vakken. Het gaat om sport, koken, kledingontwerpen en presenteren: heel verschillende terreinen waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken.  
Docenten die een minor geven, zoeken samenwerking met uiteenlopende instanties als het Stadsarchief, Stek, de Nieuwe Veste en MBO-scholen in Breda. De leerlingen maken zo kennis met de omgeving waar ze wonen en bereiden zich voor op een vervolgopleiding.  
Leerlingen van de tweede klas die geen versterkingslessen volgen, zijn vanaf de herfstvakantie druk in de weer met de Nassau Academie. Aan het einde van het jaar tonen zij de resultaten tijdens een presentatieavond. 

2017-2018 Christoffel (Makersbase)

Op Christoffel wordt de leerling gezien.Dit betekent voor CKV dat de leerlingen na een oriëntatie in het 1e, 2e en 3e jaar een keuze mogen maken voor een discipline waaraan 30 weken wordt gewerkt (na herfstvakantie tot ong.juli). Er wordt een beroep gedaan op de volgende competenties: oriënteren, produceren, presenteren. Leerlingen die hebben gekozen voor multimedia gaan werken aan een audio visueel product voor de musical. MakersBase gaat de docenten en leerlingen uit het 3e jaar multimedia helpen om de films/animaties naar een hoger level te tillen.

2017-2018 Nieuwe Veste/Podium Bloos/Bibliotheek Breda (OLV, Mencia Mendoza)

Theaterradt speelt in op het vernieuwd CKV waarin de proces van de maker steeds belangrijker wordt. Instellingen slaan de handen in elkaar om leerlingen het totale proces van theater te laten ervaren. Leerlingen hebben een ontmoeting met een maker, theater recensent, zelf spelen en het zien van een voorstelling. Het hele theaterra(d)t.  Leerlingen krijgen een beeld hoe een voorsteling tot stand komt, komen in de rol van de maker zelf, leren hoe ze om moeten gaan met tekst en rolbeleving en zien uiteindelijk de voorstelling van de maker die ze ontmoet hebben.
                                            Bovenbouw VMBO/havo/VWO

2016-2017 Junior City Guide Breda (Tessenderlandt - Stichting Cultuurbehoud Breda - Blind Walls Gallery)

Tessenderlandt is van start gegaan met een uniek project binnen het bestaande onderwijsaanbod op de afdeling HBR. Leerlingen van klas 4 verzorgen en ontwikkelen een rondleiding voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. In klas 3 van het VMBO start de voorbereiding en een lescyclus hieromtrent in samenwerking met de professionals van Stichting Cultuurbehoud Breda.In klas 4 (schooljaar 2017 – 2018) loopt in week 39 op school de projectweek waarin de eerste rondleidingen in de binnenstad plaatsvinden. Leerlingen laten zien dat ze d.m.v. voorbereiden en uitvoeren van deze opdracht goed kunnen samenwerken en overleggen met klasgenoten, kennis hebben verkregen over het organiseren van een rondleiding en reageren op onverwachte situaties. Om heel dicht bij de belevingswereld van jongeren te blijven is gekozen voor een samenwerking met de Blind Walls Gallery. Op deze wijze werkt Tessenderlandt samen met Stichting Cultuurbehoud en de blind walls Gallery aan  het positief op de kaart zetten van een ondernemende VMBO school in Breda en weten zij cultuur, erfgoed en vakmanschap met passie te verbinden. 

© Cultuurwinkel Breda