Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlingen VO
Leerdoelen Beeldende Vorming
Centraal in het basismodel van de Culturele Lade staan de Culturele vermogens. Deze vermogens zijn per discipline gespecificeerd naar dubbel leerjaar van het primair onderwijs.

Leeropbrengst binnen de culturele vermogens

  • Receptief vermogen: Het beeldend onderwijs zich op het vermogen tot beleven, beschouwen en interpreteren van beelden.
  • Creërend vermogen: Het vak beeldend richt zich bij uitstek op productie. Leerlingen maken zelf beelden en ontwikkelen zo hun beeldend vermogen. Door vorm te geven aan wat ze ervaren, voelen en denken, communiceren ze met eigen beelden.
  • Reflectief vermogen: Leerlingen ontwikkelen een kritische houding ten opzichte van eigen en andermans werk(proces), gaandeweg en achteraf. Ze kunnen benoemen en vergelijken en worden zich zo bewust van hun eigen ontwikkeling.
  • Analyserend vermogen: Leerlingen kunnen met beeldende begrippen betekenis geven aan beeldend werk en dat plaatsen in de tijd, cultuur en maatschappij waarin het is ontstaan. Ze kunnen informatie onderzoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk.

Op de website van Bureau Babel vind je een overzicht van deze vermogens uitgewerkt naar leerdoelen per dubbel leerjaar. Deze leerdoelen zijn gezamenlijk vastgesteld met vijf grote steden (B5) van Noord-Brabant.
Scroll naar onder (of Ctrl+F, zoek op Beeldende Vorming) om bij de leerdoelen van de leerlijn Beeldende Vorming uit te komen.

Overigens hanteren ze in Den Bosch de term bouwstenen in plaats van leerdoelen. 

© Cultuurwinkel Breda