Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlingen VO
Op deze website vind je informatie en contactgegevens over cultuureducatie PO en VO

Kijk hier voor aanbod binnen de Ontdekking

Cultuureducatie in Breda

Met cultuuronderwijs kunnen alle kinderen in Breda zich ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen met een brede blik die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw en maken zij kennis met de culturele instellingen van Breda en de kunstdisciplines waarin zij excelleren. Nieuwe Veste heeft als ambitie om cultuureducatie in het basisonderwijs samen met de culturele partners in Breda naar een hoger plan te brengen en te verduurzamen met. Dit heeft geleid tot een vernieuwd programma het cultuurmenu De Ontdekking. Waarbij de vraag van de school, de pedagogische visie en de culturele omgeving een belangrijk rol speelt.

In samenwerking met basisscholen en culturele partners wordt gewerkt aan een cultuureducatieprogramma dat beter aansluit bij ontwikkelingen in het onderwijs zodat scholen en alle kinderen in Breda optimaal kunnen profiteren van cultuureducatie. De Ontdekking speelt in op thematisch werken door het cultuurmenu flexibeler aan te bieden en scholen te ondersteunen met deskundigheidsbevordering en coaching op het gebied van cultuureducatie. Met de ontwikkeling waarin scholen kinderen meer ontwikkelkansen willen bieden zullen we de komende jaren vanuit cultuureducatie met het onderwijs verder bouwen aan een optimale samenwerking met educatieve partners.

De Ontdekking

De plek waar scholen hun totale cultuureducatieprogramma kunnen samenstellen. Met deze tool kunnen scholen met een kwalitatief hoogstaand en goedgekeurd aanbod passend bij hun pedagogische en visie op cultuureducatie samenstellen. Van belang is dat alle kinderen gedurende hun periode op de basisschool tenminste een keer kennis makken met alle kunstdisciplines en alle cross-overs die hierin mogelijk zijn.

Ieder kind verdient het om jaarlijs tenminste een keer te kijken naar kunst en daarmee kennis te maken met de culturele omgeving en geïnspireerd te worden en om zeker  1 keer in het jaar zelf zich een kunstenaar te voelen door kunst te maken met een expert.

Wat biedt Nieuwe Veste met De Ontdekking in 2019/2020

  • Betaalbaar en kwalitatief hoogstaand cultuurmenu
  • Met een kwalitatief hoogstaand basis programma – Kijken naar kunst
  • Meer keuzevrijheid in het programma
  • Coaching & advies
  • School aan zet; overzicht en samenhang op de speciale schoolpagina
  • CultuurAcademie Breda met breed programma deskundigheidsbevordering
  • Netwerkactiviteiten en ontmoetingen
  • Doorontwikkeling culturele infrastructuur met passende cultuurprogramma’s

Voor meer informatie kun je terecht bij jouw cultuurcoach of via Onderwijs@nieuweveste.nl  In het bijgevoegde document lees je meer over de spelregels bij de Ontdekking.

De Culturele Ladekast geeft scholen inzicht in wat zelf kunnen aanbieden aan de leerling en waar zij graag de kennis en kunde van buiten bij haalt. Ook geeft het inzicht in de ontwikkelingsopbrengsten van de leerlingen. Voor alle cultuurdisciplines zijn specifieke leerdoelen per leerjaar beschreven. 
CWB/ De Culturele Ladekast


 

© Cultuurwinkel Breda