Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlingen VO
Advies & Begeleiding
Cultuurwinkel Breda biedt scholen en instellingen advies en begeleiding bij het (door)ontwikkelen en uitvoeren van het cultuureducatieve aanbod. De consulenten jongeren kunnen bijvoorbeeld adviseren over lokaal aanbod, over landelijke ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden. Ze kunnen begeleiden bij het schrijven van beleidsplannen en subsidie aanvragen. Als ze weten wat de vraag is, is er een hoop mogelijk. De consulent is er van doordrongen dat de leeropbrengsten voor leerlingen centraal staan en gebruikt de Culturele Ladenkast als leidraad.

Cultuureducatie in leerlijnen
Het landelijk beleid staat in het teken van integratie van cultuuronderwijs op school. Het landelijk programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' pleit voor doorlopende leerlijnen geïntegreerd in het onderwijs. Om deze samenhang te garanderen heeft Cultuurwinkel Breda samen met de vijf grootste steden van Brabant De Culturele Ladekast ontwikkeld. De Culturele Ladekast geeft ook antwoord op een aantal vragen uit het VO. 
  Voor nader advies kun je terecht bij een van onze cultuurconsulenten.

In de publicatie De Culturele Ladekast staan de leerlijnen voor cultuureducatie beschreven. Met behulp van dit theoretische kader spreken scholen en culturele instellingen dezelfde taal m.b.t. de leeropbrengsten van cultuureducatie. De eindtermen voor VO zijn daarin opgenomen. Naast de algemene leerlijn zijn er discipline leerlijnen uitgewerkt. De leerlijnen stellen de docenten in het VO in staat om samen met hun netwerk in de cultuursector tot maatwerk te komen in hun cultuuraanbod.

Doelstellingen:

  • Verdieping en vernieuwing van het curriculum kunstzinnige oriëntatie/cultuureducatie.
  • Deskundigheidbevordering van leerkrachten, educatief medewerkers en vakdocenten.
  • Duurzame verbindingen tussen school en culturele omgeving.
  • Het beoordelen van de leeropbrengst van de cultuurvakken.


De Culturele Ladekast is een instrument om cultuureducatieve programma’s in een lijn te kunnen uitzetten op niveau van de leerling en naar de visie van de school. En een instrument om het programma gericht in te steken op culturele competenties en vaardigheden. Zowel de school als de culturele instelling kunnen hier van profiteren. 

© Cultuurwinkel Breda