Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
MR en ouders
De rol van ouders bij cultuureducatie is van groot belang. Voor het kind maar ook voor de school. Vaak worden ouders betrokken bij cultuureducatie op school: als MR lid, als begeleider bij een activiteit, als organisator of als betrokkene.

Medezeggenschapsraad (MR)
Ouders hebben in de MR een stem over wat er gedaan wordt aan cultuureducatie op school. De MR kan het budget en de activiteiten voor cultuureducatie monitoren. Graag adviseert en/of informeert Cultuurwinkel Breda hierover. Interesse? Neem contact met ons op.
 

De rol van ouders
Veel cultuureducatieprojecten vallen of staan met de hulp van ouders. Als chauffeur, een helpende hand, als initiator, organisator, begeleider en als betrokken publiek. Mocht school behoefte hebben om de betrokkenheid te vergroten van de ouders kan bijvoorbeeld samen met Cultuurwinkel Breda een ouderavond worden georganiseerd over cultuureducatie.

Belangrijk is om de ouders te betrekken bij de activiteiten op school. Zodat de ervaringen van het kind thuis gedeeld kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat een positieve culturele ervaring met ouders een grote positieve uitwerking heeft op het cultureel gedrag van het kind in zijn of haar verdere leven.

Bij de activiteiten op school ontdekken kinderen hun eigen talenten en interesses. Gelukkig is er voldoende aanbod in Breda om daar wat mee te doen, kijk daarvoor op de cursusmogelijkheden.
En natuurlijk is er ook veel cultuur te beleven en te zien in de musea, de theaters en elders, voor leerkrachten, ouders en kinderen. Het Uitpunt Breda geeft hierover actuele informatie.

Per voorstelling in het kader van De Ontdekking wordt vooraf aan de leerkrachten doorgegeven of, wanneer, waar en hoeveel ouders/begeleiders/chauffeurs er eventueel een voorstelling kunnen bijwonen. 

© Cultuurwinkel Breda