Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Kunstdisciplines
Cultuurwinkel Breda biedt cultuureducatief aanbod vanuit de verschillende kunstdisciplines. We zetten de disciplines even op een rij.

 • Theater is een verzamelnaam voor de kunstvormen die levende voorstellingen voor publiek maken. Het cultuureducatieve aanbod in Breda loopt uiteen van poppentheater, toneel tot improvisatietheater.
   
 • Dans is de kunstvorm waarbij lichamelijke beweging centraal staat, vaak in combinatie met muziek. Het cultuureducatieve aanbod in Breda loopt uiteen van moderne dans tot breakdance.
   
 • Muziek is een kunstvorm die gebruik maakt van klanken, geschikt in een bepaalde tijdsduur. Om muziek te maken wordt gebruikgemaakt van de elementen als toonhoogte, ritme, geluidssterkte, maar ook stilte.
   
 • Beeldende kunst is een kunstvorm waarbij het beeldende (de afbeelding) voorop staat. Het resultaat kan een platte of een ruimtelijke vorm aannemen.
   
 • Fotografie is een kunstvorm waarbij met behulp van licht afbeeldingen van voorwerpen en situaties worden vastgelegd.
   
 • Film en animatie zijn kunstvormen waarbij een verhaal wordt uitgebeeld door opeenvolgende stilstaande beelden.
   
 • Grafisch ontwerp is het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media, met als doel om mensen iets mee te delen.
   
 • Mediakunst is een verzameling aan kunstvormen waarbij nieuwe media (denk aan internet en sociale media) ingezet worden.
   
 • Literatuur is een verzameling aan kunstvormen waarbij teksten, zowel geschreven als in mondelinge vorm, centraal staan. Literatuureducatie bevordert de literaire competentie, een vorm van geletterdheid, leesbevordering is gericht op leesplezier.
   
 • Cultureel erfgoed omvat alle sporen uit het verleden in het heden die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat kunnen monumenten en voorwerpen in musea zijn, maar ook immaterieel erfgoed, zoals verhalen of rituelen behoren hiertoe.
   

Zie de zoekmachine voor voorbeelden uit het cultuureducatieve aanbod voor basisscholen in Breda. 

© Cultuurwinkel Breda