Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Spelregels bij bezoek
Op bezoek gaan bij een theater, een museum of andere culturele instelling is een mooie ervaring. Om er een succes van te maken, is het van belang dat iedereen zich aan spelregels houdt. Wij geven enkele tips die bijdragen aan een goed eindresultaat.

 

 

Vooraf...  
Een goede voorbereiding op de voorstelling is essentieel. De voorstellingen zijn in die zin een ‘halfproduct’. De praktijk leert dat kinderen voor het volle pond kunnen genieten als ze weten wat hen te wachten staat. Bij veel voorstellingen wordt lesmateriaal ontwikkeld. Wij adviseren om gebruik te maken van dit materiaal. Vergeet dus niet tijd in te plannen voor de voorbereiding en nabespreking.

Tijdens...
Zorg dat je op tijd aanwezig bent op de locatie van de aanbieder; minimaal vijf minuten voor aanvang. Laat de kinderen van tevoren naar het toilet gaan! Als de voorstelling eenmaal begonnen is, kun je de zaal niet meer in.

Er zijn altijd begeleiders van de aanbieder en/of van Cultuurwinkel Breda aanwezig. Zij geven aan wanneer de kinderen naar binnen kunnen Laat ze in groepjes naar binnen gaan en op de aangewezen plaatsen zitten. Er is voor iedereen een stoel beschikbaar. Ga niet op de trap of de grond zitten: de veiligheidsvoorschriften verbieden dit – in noodsituaties kunnen ‘trap- en grondzitters’ de uitgangen versperren.

Ga tussen de leerlingen in zitten. Zo kunnen kinderen makkelijker worden aangesproken op het niet naleven van de spelregels. Van de leerkracht wordt ingrijpen verwacht zodra het gedrag van de leerlingen storend is voor de acteurs en/of andere leerlingen.

Na...
Graag horen wij hoe u en de leerlingen het programma beoordelen. Wij verzoeken leerkrachten daarom na afloop van de voorstelling (samen met de kinderen) een evaluatieformulier in te vullen. Anderssoortige reacties - bijvoorbeeld eigen verslagen of tekeningen - zijn natuurlijk ook welkom! Wij spelen de reacties door naar de gezelschappen. 

© Cultuurwinkel Breda