Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Financiering en subsidies
Cultuurwinkel Breda biedt advies en ondersteuning bij de financiering van (nieuw te ontwikkelen) aanbod cultuureducatie. Hier vindt u informatie over het basisbedrag dat scholen te besteden hebben en op welke manier dat bedrag (indien nodig) aangevuld kan worden.

Waar vindt een basisschool financiële middelen voor cultuureducatie?
 

Vanuit  het Rijk

 • Alle scholen ontvangen € 11,64 per leerling per jaar vanuit regeling versterking cultuureducatie voor het primair onderwijs. Dit bedrag is opgenomen in de prestatiebox.
 • Vroegere Londo  € 100,33 per school en € 4,19 per leerling – nu in lumpsum
 • Vanaf 1 januari 2008 gaat het hele rijksbudget voor schoolbegeleiding (ong. € 40,- per leerling) naar schoolbesturen voor kwaliteitsverbetering, teaminspiratie, activiteiten die dienen tot bevordering van (culturele) loopbaan van de leerling; denk aan cursussen, studiedagen, begeleiding.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft twee regelingen gelanceerd die kansen bieden aan het cultuuronderwijs in Breda: de Muziekimpuls en de Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs: 

 • Muziekimpuls: nodigt scholen uit muziek een prominente plaats in het onderwijsprogramma te geven. Meer informatie daarover lees je onder de leerlijn Muziek
 • Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs: daagt het schoolbestuur uit de visie op het brede cultuuronderwijs te verduurzamen. 

Hoewel de regelingen afzonderlijke trajecten beschrijven liggen er met beide regelingen kansen om de huidige situatie te versterken. Hoe? Dat vertellen wij u graag! 

Provincie

Vanuit Kunstbalie zijn soms mogelijkheden voor extra gelden.

Gemeenten (algemeen)

 • Vaak is er ondersteuning voor een kunstmenu - dit is per gemeente verschillend
 • Projectsubsidies:           
  - In combinatie met amateurverenigingen
  - Programmafonds Cultuurparticipatie
  - Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling
  - Wijkverbeteringsgelden
  - Onderwijskansenbeleid

Gemeente Breda biedt daarnaast twee aanvullende regelingen ten behoeve van cultuureducatie:

 • Het Jeugdcultuurfonds Breda is er voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds betaalt het lesgeld of een bijdrage in de benodigde attributen, zoals instrumenten of dansschoenen, tot een max. van 425 euro per kind, per 12 maanden.
  De aanvraag voor een bijdrage kun je (als kind/ouder) niet zelf doen, die wordt gedaan door een intermediair: een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding of begeleiding van het kind. Intermediairs zijn te vinden op scholen (de leraar/mentor of een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin), bij maatschappelijk werk, in wijkteams, bij Jeugdzorg of stichting Leergeld Breda. Als de aanvraag goedgekeurd is, wordt het lesgeld direct betaald aan de lesgever.

 • De nieuwe subsidieregeling Schakelklas 2.0 maakt het voor alle scholen in Breda mogelijk een schakelklas op te zetten in de school, waarin kinderen met een taalachterstand extra taalonderwijs krijgen. Het Taalatelier is één van de manieren om de schakelklas vorm te geven. 

  Voor schooljaar 2015-2016 kun je voor 1 maart 2015 subsidie aanvragen bij de gemeente Breda (voor meer informatie zie onderstaande folder)

Meer informatie te vinden op de gemeentelijke site van Breda.

 

Meer weten? Neem contact met ons op.
  

© Cultuurwinkel Breda