Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Cultuurwijzer per wijk
De Cultuurwijzer is een overzicht van alle cursussen theater, muziek, dans en beeldende vorming en evenementen die in de wijk plaatsvinden, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op termijn zal voor heel Breda per wijk een eigen Cultuurwijzer beschikbaar zijn.

Nieuwe Veste wil voor alle wijken in Breda een compleet overzicht van het naschoolse aanbod realiseren. Op deze manier is duidelijk hoeveel er voor kinderen te doen is in de wijk en welke culturele aanbieders je als school ook kunt vragen om in de klas een activiteit te leveren of een project vorm te geven.
Het streven van De Nieuwe Veste is om de informatie in de cultuurwijzer uit te breiden en per 2016 in te zetten voor alle wijken van Breda. De Cultuurwijzers zullen verspreid worden in de wijk, op scholen en in de wijkkranten. 

De Cultuurwijzer van Belcrum, Haagse Beemden, Breda-Oost en die van Prinsenbeek zijn al gereed en te downloaden via onderstaande links. 

In april 2017 zal de cultuurwijzer van Breda West uitgedeeld gaan worden op alle scholen in dat gebied.
In september 2017 komt de cultuurwijzer van Teteringen en tenslotte volgen in januari 2018 de cultuurwijzers voor Bavel, Ulvenhout, Breda Zuid

Uiteraard hebben we nog niet alles in beeld. Dus als je ook een aanbod hebt en je wilt in een Cultuurwijzer komen te staan, stuur dan een mail aan Marc van der Schoot met je aanbod. Zie onderstaand de oproep met benodigde gegevens. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 
Zo kan elk kind en ouder in de toekomst zien wat er in de wijk te doen is aan kunst en cultuur!
 

De Cultuurwijzer wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en financiering van de gemeente Breda en is ontwikkeld door de cultuurcoaches van Nieuwe Veste.

Voor meer info:  consulent culturele instellingen Stichting Nieuwe Veste via  E   M.van.der.Schoot@nieuweveste.nl

 

 

 

  

© Cultuurwinkel Breda