Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Informatie algemeen
Op deze pagina vind je alle informatie over cultuureducatie binnen het primair onderwijs, toegespitst op leerkrachten op de basisschool.


Cultuureducatie voor basisscholen wordt aangeboden in de vorm van een cultuurmenu, genaamd De Ontdekking, dat een rijk programma biedt voor alle schooljaren en alle kunstdisciplines. Daarnaast heeft elke school de mogelijkheid om gebruik te maken van het grote aanbod voor cultuureducatie. Cultuurwinkel Breda biedt met de website een overzicht van het cultuureducatie aanbod in Breda, ondersteuning bij de onderbouwing van de waarde van cultuureducatie, de praktische uitvoering, de financiering, scholing en inspiratie. 
In samenwerking met scholen en culturele instellingen zijn in mei 2013 de leerlijnen voor cultuureducatie opgenomen in de publicatie De Culturele Ladekast, een doorlopende leerlijn cultuureducatie. cultuureducatie in leerlijnen


Heb je een vraag over cultuureducatie in het basisonderwijs, maak dan gebruik van het menu aan de linkerzijde. Klik hier voor informatie over De Ontdekking en hier voor een overzicht van het aanbod en actueel roosters voor de basisscholen. Word je vraag niet beantwoord, kijk dan onder het hoofdstuk De Ontdekking bij Actueel en vragen (FAQ's) of neem contact met ons op. 

© Cultuurwinkel Breda