Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Klankbordgroep
Bij de ontwikkeling van de leerlijn erfgoededucatie is Cultuurwinkel Breda bijgestaan door de klankbordgroep erfgoededucatie, die in 2011 geformeerd is.

 De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Erfgoed Brabant, gemeente Breda, erfgoedinstellingen en onderwijs in primair en voortgezet onderwijs, namelijk:

  • Dieuwertje de Nigtere (Erfgoed Brabant)
  • Petra van der Elst (beleidsmedewerker cultuur, gemeente Breda)
  • Boudewijn van de Calseijnde (bestuurslid historische verzameling KMA)
  • Koen Ballemans (leerkracht KBS De Zandberg)
  • Peter Melissen (docent geschiedenis, VO De Nassau)


 

© Cultuurwinkel Breda