Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Het Eitje van Breda
Het programma Eitje van Breda betreft een digitaal lespakket Erfgoededucatie in de directe omgeving van de leerlingen. De lessuggesties zijn gekoppeld aan de Erfgoed Website junior.

Het programma geeft antwoord op de vraag hoe het Bredaas verhaal is toe te passen in de school en de omgeving van de school. Je kunt het lespakket uitvoeren op elk gewenst moment in het schooljaar. De kinderen werken aan het receptief, creërend en reflectief vermogen, presenteren en samenwerken. Het programma maakt deel uit van de leerlijn Erfgoed (Het Bredaas Verhaal) uit de Culturele Ladekast, de doorlopende leerlijn cultuureducatie.

De naam is afgeleid van de vorm van de oude binnenstad van Breda die omgeven was (én nog is) door de singels.

Via filmpjes en animaties worden de kinderen meegenomen in de tijd en leren zij veel over de geschiedenis en het leven in die tijd. De kinderen gaan (aan de hand van instructiefilmpjes) zelf aan de slag met allerlei praktische creatieve opdrachten, waardoor de hele klas omgetoverd wordt tot een beeldend feest!

Na een kennismaking met historische objecten, monumenten en terreinen binnen Breda gaan de leerlingen zelf op ontdekking. Vanzelfsprekend bevat het lespakket tips om plekken in de stad te bezoeken die samenhangen met dit thema.

EXTRA > Tijdens de werkgroep-/wijk-bijeenkomsten van De Ontdekking in november 2015 wordt het Eitje voor de leerkrachten gedemonstreerd! Wij wensen jullie en de kinderen veel plezier bij dit programma.

Dit lespakket is ontwikkeld door Nieuwe Veste i.s.m. Beeldlokaal, Bas Kools en Marja Reniers.i.o.v. Cultuurwinkel Breda. 

© Cultuurwinkel Breda