Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Vaardigheidstraining Erfgoed
In vier vaardigheidstrainingen wordt het Bredaas Verhaal toegelicht. Elke training bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Het Bredaas Verhaal beschrijft de geschiedenis in vier periodes: Bij de Brede Aa (van 1000 v. Chr tot 1050); Breda, een belangrijke stad (van 1050 tot 1648); Van Kanonnen naar Kwatta (van 1648 tot 1914) en Oorlog en Wederopbouw (van 1914 tot heden). Deze training haakt aan bij de programma’s van deel 2 in de leerlijn Erfgoed van De Ontdekking.

Kosten: Trainingen als teamscholing: prijs in overleg.
 
 

VT I: Bij de brede Aa
Datum: ntb
Locatie: Nader te bepalen

Wat was er voor de stad Breda bestond? Woonden er hier toen al mensen of was het alleen maar een bosgebied met riviertjes? Een archeoloog vertelt over de periode voordat Breda bestond. Met de leskist Landschap en Archeologie krijg je een indruk hoe archeologen te werk gaan.

VT II: Breda een belangrijke stad
Datum: ntb
Locatie: Nader te bepalen

Zes eeuwen Nassau’s in Breda. Een training over het ontstaan van de stad Breda en hoe Breda uitgroeide tot een belangrijke stad. Hoe was het om in Breda te wonen tijdens de Gouden Eeuw en hoe kwam de stad in opstand tijdens de Beeldenstorm? Een Nassaudeskundige vertelt over alle ins en outs over deze periode op een locatie die een prominente plek was voor de Nassau’s.

VT III: Van Kanonnen  naar Kwatta
Datum: ntb
Locatie: Nader te bepalen

In deze training wordt vertelt hoe een stad vol soldaten een stad met een bloeiende industrie werd. Waarom bleven er zoveel soldaten in Breda wonen? En waarom kozen zoveel verschillende industrieën om hun handel in Breda te vestigen. Een training gecombineerd met een stadswandeling.

VT IV: Oorlog en Wederopbouw in Breda
Datum: ntb
Locatie: Nader te bepalen

Wat is vrijheid? Ga in gesprek met mensen die weten hoe het is om niet in vrijheid te leven. Waarom is vrijheid zo belangrijk voor ons? Ook al is het 75 jaar geleden dat Breda bezet was, het is niet altijd even makkelijk om voor te stellen hoe het was om in oorlog te leven. In deze training ga je aan de slag met het lespakket over vrijheid en ontmoet je ervaringsdeskundigen.

 

Meer informatie?
Neem contact op met Cindy Beck (cindy@cultuurwinkelbreda.nl), leerlijnbegeleider Erfgoededucatie.

Ook als je naast deze vaardigheidstraining behoefte aan een specifiek scholingsaanbod over Erfgoed, neem dan contact op met Cindy Beck.
Informatie over scholing t.b.v. cultuureducatie algemeen, zie scholing en studiedagen voor leerkrachtendocenten en educatieve medewerkers


Overigens verwijzen wij ook graag naar het regionale scholingsaanbod van Erfgoed Academie Brabant, het deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant en ontwikkeld voor professionals en amateurs die zich bezighouden met cultureel erfgoed, geschiedenis, identiteit, streektaal en volkscultuur in Brabant. 

© Cultuurwinkel Breda