Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
VO & Cultuurwinkel Breda
Cultuurwinkel Breda wil voortgezet scholen uitdagen om voor henzelf het belang van cultuuronderwijs te formuleren en daar integraal beleid op te maken. Wanneer de eigen visie en behoeften duidelijk zijn, kunnen zij zelf vorm geven aan hun cultuuronderwijs en een vraag formuleren voor de culturele instellingen. Cultuurwinkel Breda ondersteunt dit met het programma Netwerk en Maatwerk. De VO consulenten verzorgen het directe contact met de scholen en culturele instellingen om vragen en behoeften op te halen en uitvoering te geven aan Netwerk en Maatwerk.

Advies en Begeleiding
Cultuurwinkel Breda biedt scholen en instellingen advies en begeleiding bij het (door)ontwikkelen en uitvoeren van het cultuureducatieve aanbod. De VO consulenten kunnen bijvoorbeeld adviseren over lokaal aanbod, over nationale ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden. Ze kunnen begeleiden bij het schrijven van beleidsplannen en subsidie aanvragen. Als ze weten wat de vraag is, is er een hoop mogelijk.

Netwerk & Maatwerk
Na uitvoerige gesprekken met stakeholders, vertegenwoordigers van het onderwijs en culturele organisaties effectueerde Cultuurwinkel Breda in 2014: Netwerk en Maatwerk. Dit beleid stimuleert enerzijds scholen en instellingen om structureel samen te werken. Anderzijds wordt de uitwisseling van informatie en ervaringen gestimuleerd. Samen met scholen en instellingen zijn verschillende activiteiten bepaald.

Netwerk
Onder de noemer ‘Netwerk’ organiseert Cultuurwinkel 2x per jaar het Overleg Cultuuronderwijs VO, 1x Opening Culturele Schooljaar (najaar) en 1x per jaar de Ontmoeting (voorjaar). Allen hebben in meer of mindere mate tot doel elkaar beter te leren kennen, elkaar te inspireren, kennis en ervaringen te delen en samenwerking te stimuleren. (zie ook netwerkbijeenkomsten >>)

Maatwerk
Onder de noemer ‘Maatwerk’ kunnen scholen en culturele instellingen ondersteuning aanvragen bij het realiseren van (een aangepast) cultuureducatiebeleidsplan en ondersteuning bij het opzetten van programma met een structurele opzet. Doel hiervan is scholen te stimuleren om gebruik te maken van de rijke culturele omgeving en hun eigen cultuuronderwijs te versterken. (zie ook maatwerk aanvragen >>)

En meer
Cultuurwinkel Breda biedt informatie over programma, informatie en nieuws van en over cultuuronderwijs op de website en andere media (nieuwsbrief, facebook, twitter). Cultuurwinkel Breda is actief in lokale, provinciale en nationale netwerken om kansen te signaleren en te benutten. Ook wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast. Samen met de B5 wordt hier vorm aan gegeven. Naast de ontwikkelingen bij de scholen zelf die al een concretiseringsslag maken. 

© Cultuurwinkel Breda