Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Kindercultuurbus
De Ontdekking biedt onder voorwaarden aan om gebruik te maken van de Kindercultuurbus. Dit gratis vervoer is in schooljaar 2017/2018 en 2018/2019 alleen van toepassing op de theaterprojecten bij diverse locaties in Breda voor groepen 1/2 van De Ontdekking

Ongeveer de helft van het aantal deelnemende scholen aan De Ontdekking kan in schooljaar 18/19 deelnemen aan een van de theaterprojecten voor de groepen 1/2.  Voor deze projecten wordt busvervoer aangeboden. Onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) kan hiervoor door de scholen gratis gebruik worden gemaakt van de Kindercultuurbus van busmaatschappij Brabant Expres.Deze vorm van vervoer is mogelijk dankzij bijdragen van de deelnemende instellingen en gemeente Breda.                                                                                                                                                                                                                                           

De voorwaarden waaronder busvervoer wordt verleend zijn als volgt : 

 • Met busvervoer wordt altijd de heen- en terugrit bedoeld. 
 • Alle groepen 1/2 en hun begeleiders hebben voor de betreffende theaterprojecten uit Deel 1 van De Ontdekking recht op busvervoer.
 • Het is mogelijk dat voor het gratis busvervoer voor hetzelfde project voor meerdere groepen eventueel over meerdere dagen verspreid meerdere bussen moeten worden ingezet.
  Dit is bijvoorbeeld het geval bij grote scholen. In dergelijke gevallen worden de volgende normen mbt personen (inclusief begeleiding van 1 volwassene per 10 leerlingen, uitgezonderd speciaal onderwijs) en in te zetten bussen gehanteerd:                    
   
 • 1 bus = 50 zitplaatsen
 • t/m 50 personen = 1 bus
 • t/m 65 personen = 1 bus t/m 50 , rest met eigen vervoer
 • 66 t/m 100 personen = 2 bussen
 • t/m 120 personen = 2 bussen t/m 100, rest met eigen vervoer
 • 121 t/m 150 personen = 3 bussen
 • t/m 170 personen = 3 bussen t/m 150, rest met eigen vervoer
 • 171 t/m 200 personen = 4 bussen
 • t/m 220 personen = 4 bussen t/m 200, rest met eigen vervoer

Scholen hebben voorafgaand aan het schooljaar zelf hun busvervoer gekozen en als optie(s) ingepland op het rooster.
De definitieve aanvraag voor het busvervoer door de scholen bij de busmaatschappij kan pas gedaan worden nadat het rooster aan het begin van het schooljaar is vastgesteld en ook op de schoolkalender staat vermeld. De vermelde optie voor het busvervoer dient dus altijd daadwerkelijk bij Brabant Expres uiterlijk 2 weken voorafgaande aan het project te worden aangevraagd, waarna een digitale bevestiging van locaties, data, tijden, groepen en aantallen volgt. Pas daarmee is het busvervoer definitief vastgesteld. (Zie voor reservering de link hieronder.) Concrete aanvraag voor busvervoer voor De Ontdekking kan ook via de website van Brabant Expres.

Wanneer bij gereserveerd en bevestigd busvervoer scholen/groepen bij nader inzien niet verschijnen op de overeengekomen plaats, datum en tijdstip zonder minstens drie schooldagen tevoren bij Brabant Expres te hebben afgemeld, wordt de rekening voor het betreffende busvervoer middels een factuur aan de scholen verzonden. (Indicatie 1 x busvervoer / 1 bus = € 192,06 ex 6% BTW - stand van zaken 2016/2017)

Naast deze busvervoer-regeling kan ook in schooljaar 2018/2019 extra gebruik worden gemaakt van het speciale tarief van € 100,- per bus voor (overige) projecten van Cultuurwinkel Breda/De Ontdekking voor vervoer naar en van een culturele instelling in Breda.  (regeling onder voorbehoud van wijziging - 140716)
Dit zgn. kortingstarief is geldig wanneer je een maand van te voren boekt, tussen oktober t/m maart (buiten deze periode op aanvraag). Het tarief is excl. 6% BTW, alleen geldig voor projecten van Cultuurwinkel Breda, op basis van beschikbaarheid en op basis van een 50-persoonsbus voor alle deelnemende scholen in de gemeente Breda. Deze aanbieding kan bij Brabant Expres direct worden aangevraagd via tel nr 0168 - 330 700 (contactpersoon Joeri Hoogstad) of via de website. 

© Cultuurwinkel Breda