Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
De Ontdekking 17/18
Vanaf 2015 verhoudt al het culturele aanbod binnen De Ontdekking zich tot de Culturele Ladekast, de doorlopende leerlijn cultuureducatie. Het theoretisch model voor de doorlopende leerlijn cultuureducatie is gebaseerd op de kernconcepten bij het domein kunst en cultuur (SLO, 2005), de culturele vermogens (Edu-Art, 2011) en sluit aan bij de kerndoelen voor PO en VO onderbouw en de eindtermen van de VO bovenbouw. Samen vormen deze uitgangspunten De Culturele Ladekast.

De Culturele Ladekast geeft scholen inzicht in wat zelf kunnen aanbieden aan de leerling en waar zij graag de kennis en kunde van buiten bij haalt. Ook geeft het inzicht in de ontwikkelingsopbrengsten van de leerlingen. Voor alle cultuurdisciplines zijn specifieke leerdoelen per leerjaar beschreven. 

De Ontdekking bestaat in schooljaren 2017/2018 uit twee delen, namelijk:

De Ontdekking Deel 1: Programma cultuureducatie
Een jaarlijkse verkenning voor alle groepen met:

 • De culturele instellingen in Breda
 • De kunstdisciplines en erfgoed
 • Werken aan de ontwikkeling van de culturele vermogens
 • Plezier beleven aan kunst en cultuur

Bij intekening op het rooster voor 17/18 kan bij voor meeste leerjaren gekozen worden uit verschillende projecten

De Ontdekking Deel 2: Keuze voor een discipline 

 • Een programma per dubbel leerjaar - minimaal vier in totaal binnen een bepaalde discipline
 • Scholen maken bij het intekenen een keuze voor een discipline met bijbehorende (keuze-)aanbod
 • Het betreffende aanbod kan binnen één schooljaar worden afgenomen of verdeeld over de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019.
 • De cultuurcoach helpt graag bij het maken van een keuze.

Naast het aanbod voor Deel 1 en Deel 2 kan een school nog Extra Aanbod (al of niet tegen betaling) afnemen dat ook in het rooster van De Ontdekking wordt ingepland.

Dankzij scherpe prijsvoering van de culturele instellingen en subsidie van Gemeente Breda, zijn de totale kosten voor De Ontdekking (deel 1 en deel 2) per schooljaar € 7,50 per leerling. 

Wil je meer? Dan is er nog keuze uit projecten die niet rechtstreeks binnen De Ontdekking zijn opgenomen !

 • Overige producties op deze website, zoals van Bredase instellingen en Noord-Brabantse instellingen als Kunstbalie, Erfgoed Brabant en philharmonie zuidnederland
 • Projecten uit het overige aanbod dat op de website wordt gepubliceerd kunnen in rechtstreeks overleg met de betreffende aanbieders worden afgenomen.
 • Maatwerk en samenwerking met culturele instelling(en) is naar wens ook af te spreken met scholen
 • In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) zijn er voor scholen extra mogelijkheden om bijv als pilot een extra cultureel project af te nemen
 • Deskundigheidsbevordering en scholing - in overleg kunnen bijv culturele workshops voor schoolteams worden afgesproken
 • In alle gevallen zal de cultuurcoach de school graag willen informeren en ondersteunen

De inhoudelijke verbetering van de programma’s van De Ontdekking en het maatwerk voor de scholen sluiten aan bij het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit en het voornemen van de overheid om de inspectie voortdurend te laten toetsen op cultuureducatie in doorgaande leerlijn. 

© Cultuurwinkel Breda