Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Archeologie en Landschap

Archeologie en Landschap

Gemeente Breda/ Team Erfgoed

Hoe is het landschap in de omgeving van Breda ontstaan? Waar gingen mensen vroeger wonen en waarom? Waarom is de stad Breda ontstaan op de huidige locatie? Allemaal vragen waarop archeologen een antwoord kunnen geven.

Deze vragen komen allemaal aan bod bij de leskist Archeologie en Landschap. Een archeoloog van Team Erfgoed van de gemeente Breda komt naar de school met de leskist. De leskist is opgebouwd uit verschillende lagen. Deze lagen komen overeen met het werk van een archeoloog. De leerlingen gaan zelf een opgraving doen, de juiste tijd bij een voorwerp schatten en een archeologen-spel spelen. Als alle lagen zijn ontdekt, krijgen de leerlingen bij het Archeologisch Centrum een rondleiding van een archeoloog. De leskist hoort bij de eerste periode Bij de Breda Aa van het Bredaas Verhaal.

Met de leerlingen kan je vooraf op Erfgoedweb Junior ontdekken wat er allemaal in de omgeving aan voorwerpen is gevonden.  Van jager/verzamelaars zijn in en om Breda bijvoorbeeld (vuur)stenen werktuigen gevonden, zoals een bijl, een maalsteen, een pijlpunt, een schrabber voor huiden. Misschien in de buurt van jullie school?

Capaciteit: 1 leskist, 1 school per 2 weken. Rondleidingen: max. 2 klassen per weekVoor een gebruikerservaring, lees het artikel Archeologie in de klas

Sluit tevens aan bij kerndoelen 51, 52 en 53

 • Info
 • Discipline
  Cultureel erfgoed

 • Product
  Lespakket, Rondleiding

 • Type Onderwijs
  Primair Onderwijs

 • Doelgroep
  Groep 5, Groep 6

 • Cultureel vermogen
  Receptief vermogen, Reflectief vermogen, Analyserend vermogen

 • Kerndoelen
  PO Kunstzinnige oriëntatie / Kerndoel 54, PO Kunstzinnige oriëntatie / Kerndoel 56

 • Focus
  Kunstwerk, Context

 • Locatie
  Archeoloog in de klas met leskist en een rondleiding in archeologisch centrum.

 • Looptijd
  16-04-2015 - 05-07-2019

 • Kosten
  maakt deel uit van De Ontdekking Deel 2, als extra project ong € 2,00 / lln na te vragen via erfgoed@breda.nl

 • Cultuurkaart
  N.V.T.

 • Lesmateriaal
  Leskist zelf halen en in goede staat terugbrengen (huur per week, max. 2 weken per school).

 • Context
  Leerlijn ErfgoededucatieFILTER HET AANBOD
 

© Cultuurwinkel Breda