Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Scholing en Studiedagen PO - oa ICC-Cursus voorjaar 2018
De ICC-cursus gaat voorjaar 2018 weer van start. Zie hieronder. Er bestaan verder nog andere cursussen die leerkrachten helpen bij het opzetten en uitvoeren van (beleid voor) cultuureducatie. Wij zetten de belangrijkste hier op een rij. Daarnaast zijn er ook studiedagen die lokaal tot en met landelijk worden aangeboden. Kijk daarvoor op de website bij de Agenda en bij Nieuws.

ICC-Cursus 2018 - Cursus Interne Cultuur Coördinator

Bestemd voor leerkrachten van PO-scholen / basisonderwijs – speciaal onderwijs én voor medewerkers van culturele instellingen.

Welke zijn de doelstellingen van de cursus?

1             Het leveren van een structurele bijdrage aan de implementatie van cultuureducatie in het primair onderwijs en daarmee aan de ontwikkeling van het kind

2             Het aanreiken van kennis, inzicht en vaardigheden om eigen keuzes te maken bij de ontwikkeling van cultuureducatie, ook toegespitst op gebruik in de groep

3             Het aanreiken van vaardigheden om deze keuzes te vertalen in een eigen cultuurbeleidsplan en een activiteitenplan

4             Het aanreiken van bouwstenen voor het schrijven van een cultuurbeleidsplan en een activiteitenplan

5             Culturele en erfgoed-instellingen inzicht verschaffen in de praktijk van de scholen en in de keuzes die zij maken op cultuur-educatief terrein (extra doelstelling voor het culturele veld)

Hoe, waar, wanneer en door wie wordt de cursus uitgevoerd?

Om aan alle deelnemers voldoende aandacht te kunnen besteden worden per trainingsgroep maximaal 22 deelnemers ingeschreven.

De cursus wordt in samenwerking met Cultuurwinkel Breda en diverse culturele instellingen in Breda gegeven door drs. Erica van der Kerkhof (educatief medewerker bij Theater Artemis, voorheen docent cultuureducatie op de Pabo van Avans Hogeschool). In de loop van de cursusperiode worden gastdocenten ingezet op verschillende lesplaatsen.

De cursus start in januari 2018, wordt verzorgd op woensdagmiddagen en eindigt in juni 2018.

De 8 bijeenkomsten van 13.00 tot 16.00 uur worden gehouden op

Woensdagen  24 januari – 7 februari – 28 februari – 7 maart – 21 maart – 11 april – 16 mei – 13 juni  2018

Kosten voor deelname en inschrijving

De kosten voor deelname aan de ICC-cursus bedragen € 850,00 per deelnemer. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wendy Goossens

 via  w.goossens@nieuweveste.nl  of  06 – 5191 6876

Aanmeldingsformulier voor deelname aan de cursus > zie bijgaande link

 

ICQ
Om de inhoudelijke kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te stimuleren én om de uitwisseling van praktijkvoorbeelden te bevorderen, hebben Kunst in Zicht vzw (Turnhout, BE) en Bureau CiST (Tilburg) de handen in elkaar geslagen. Het resultaat: ICQ - een gezamenlijk scholingstraject voor lerarenteams in het basisonderwijs. Door de combinatie met de CQ-scholing die Kunst in Zicht ontwikkelde heeft de ICC-cursus van CiST een verdieping gekregen met een pedagogisch-didactische, filosofische onderbouwing. Een belangrijke verdieping, waarmee cultuureducatie echt een vaste plek in het onderwijs kan krijgen.

Wil jij ook een creatieve school? Ben je op zoek naar inbedding van creativiteit in je school? Wil je een cultuurbeleid voor je school formuleren? Wil je je leerlingen creatief leren denken? Wil je je ideeën met andere delen in een netwerk? Doe mee aan het ICQ traject!

Cultuurwinkel Breda biedt het scholingstraject CQ aan voor ICCers in Breda. 

Meer informatie over het scholingstraject ICQ is te vinden op de website van CiST.

 

Vaardigheidstrainingen bij De Ontdekking
Ontdekken, onderzoeken, ervaren, verbeelden, voelen, creëren, betekenis geven en jezelf ontplooien. Zomaar een aantal skils verpakt in de programma’s van De Ontdekking. Dit keer niet alleen toegespitst op de leerlingen, ook leerkrachten leren mee. Alle scholen kozen dit keer voor een specifieke kunst- of erfgoeddiscipline met daaraan gekoppeld een vaardigheidstraining voor de leerkrachten.

Deze trainingen haken aan bij de programma’s van deel 2 in de leerlijn van De Ontdekking. Daarmee geeft jouw school het komende jaar een extra impuls aan literatuur, muziek, beeldende vorming, beeldcultuur, erfgoed, drama of dans. Wat zou je de kinderen willen meegeven op dit gebied? En hoe draag je daar zelf aan bij? Hoe geef je op een inspirerende wijze inhoud aan een les cultuureducatie? De vaardigheidstrainingen gaan je daarbij helpen! In vier bijeenkomsten wordt je geïnspireerd en krijg je tips en tricks waarmee je direct zelf met je klas aan de slag kunt. De trainingen strijken elke keer neer op een andere plek; op een plek die van betekenis is voor het Bredaas culturele leven.
Voor specifieke informatie per training, zie Vaardigheidstraining BeeldcultuurErfgoedBeeldende VormingDansDrama, Literatuur en Muziek.


Teamtraining Culturele Vermogens
Werken met de vier culturele vermogens/ leeropbrengsten cultuureducatie. Verbindingen maken met andere leergebieden en de reguliere vakken op school. Rekening houdend met de belevingswereld van de kinderen en de dagelijkse praktijk op school. Wat zijn die vermogens precies en hoe werk je er mee? Hoe kun je zelf die verdieping aanbrengen op activiteiten die je op gebied van cultuureducatie onderneemt met je klas?
Deze teamtraining geeft je inzicht in deze vermogens en praktische en handzame tools om er zelf mee aan de slag te gaan in je klas.

Voor meer informatie, neem contact op met de Cultuurcoach van je school


Cultuurbegeleider (Post Hbo)
Je bent ICC-er, ICQ'er en je wil meer? Je wilt werken aan meer kwaliteit van cultuureducatie? Je wilt in aanmerking komen voor een LB-functie? Dan is de PostHBO-opleiding CultuurBegeleider een uitkomst.

De opleiding leidt leerkrachten en educatief medewerkers op om de kwaliteit van cultuureducatie in het onderwijs te versterken. Voor een overzicht van aanbieders van deze opleiding, zie de website van LKCA


Taalatelier
In het Taalatelier krijgen basisschoolleerlingen extra taalonderwijs waarbij de woordenschat vergroot wordt d.m.v. kunsteducatie. De kinderen krijgen na schooltijd woorden aangeleerd door een leerkracht van de school in combinatie met een les van een vakdocent van Nieuwe Veste: muziek, beeldende kunst, theater en/of dans, waarbij de woorden verbeeld gaan worden. Het Taalatelier draagt bij aan taal-, talent- en creativiteitsontwikkeling van het kind.

De nieuwe subsidieregeling Schakelklas 2.0 maakt het voor alle scholen in Breda mogelijk een schakelklas op te zetten in de school, waarin kinderen met een taalachterstand extra taalonderwijs krijgen. Het Taalatelier is één van de manieren om de schakelklas vorm te geven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met i.stolk@nieuweveste.nl/ 06-19452691

 

Teamtrainingen
Lokale en nationale aanbieders verzorgen ook diverse teamtrainingen op discipline en of vermogen. Zie hieronder bij de downloads voor een overzicht.


Studiedagen
Landelijk, provinciaal en zelfs lokaal worden er diverse studiedagen aangeboden. Vaak zijn deze studiedagen geschikt voor ICC-ers. Cultuurwinkel Breda zal de belangrijkste dagen communiceren in de maandelijkse nieuwsbrief en op de agenda van de site, maar kijk ook naar het aanbod van o.a. Kunstbalie en Cultuurnetwerk Nederland. Klik daarvoor op de links onderaan deze pagina. 

© Cultuurwinkel Breda