header_wide.gif
Editie: Nieuwsbrief December 2012 Bezoek de website

bullit_003.gif
  Cultuurwinkel Breda
  Bezoekadres:
  Molenstraat 6
  4811 GS Breda
  tel: 076 5294341

  Postadres:
  Postbus 1951
  4801 BZ Breda

Bedankt voor al jullie inspanningen in 2012!

Zoef, toen was het jaar alweer voorbij. Het is nog te vroeg voor ons om te evalueren maar we kijken met tevredenheid terug op een jaar waarin we, dankzij jullie, vele kinderen mooie belevingen hebben gegeven en waarin we plannen hebben gemaakt voor de toekomst. Voor ons staat daarin de doorgaande leerlijn cultuureducatie centraal. We zijn trots dat de B5 steden dit model hebben omarmd en dat we het gezamenlijk gaan uitwerken. We hebben de leerlijn Beeldcultuur getoetst met programma’s als De Wijkbekijker en BredaPhoto Internationaal Photo Festival. We hebben een leerlijn Erfgoed, klaar voor gebruik. We hebben certificaten mogen uitdelen aan nieuwe ICC, CCO en CQ cursisten. Er gingen circa 17.000 leerlingen aan de slag op het basisonderwijs met De Ontdekking. Cultureel Breda gaf hen prachtige ervaringen, zo ook aan de leerlingen die deelnamen aan het CKV Festival. Onze website met boordevol aanbod wordt zo goed bezocht dat we aanpassingen moeten doen aan de server. Op naar 2013!


Lees verder

Laatste kans aanmelden CQ Cursus

Cultuurwinkel Breda biedt begin 2013 de cursus CQ aan voor ICCers in Breda. De curus CQ (Creatief Quotiënt) gaat over het stimuleren van creativiteitsontwikkeling in de klas. Als leerkracht leer je creatief om te gaan met de vakken op school, door anders te kijken naar materialen en onderwerpen op verschillende kanten te benaderen. Creativiteit hoort niet alleen bij de kunstzinnige vakken, maar verrijkt alle vakken op school. De cursusdagen zijn op de woensdagmiddagen van 9 januari, 30 januari, 6 maart en 27 maart. Je kunt je aanmelden via femke@cultuurwinkelbreda.nl


Lees verder

Evaluatie bij De Ontdekking

Wij willen graag weten wat jullie van de projecten van De Ontdekking vinden. Daarom hebben we wat veranderd aan de manier van evalueren.
Leerkrachten ontvangen nu een herinneringsmail voorafgaand aan een activiteit, vanaf januari wordt dit opgevolgd door een evaluatiemail een week na afloop van het project. Ingevulde antwoorden op de vragen worden anoniem verwerkt en doorgespeeld aan de instelling van het project. Hiermee kunnen we met jullie input de kwaliteit bewaken en waar nodig verbeteren.


Lees verder

Wat is de toekomst van culturele en kunstzinnige vorming in het voortgezet onderwijs?

We werden opgeschrikt door het ingediende wetsvoorstel voor het afschaffen van het verplichte vak CKV. Daarop hebben we met onze collegae in de provincie Noord-Brabant een brief geschreven naar de huidige minister. Het nieuwe kabinet geeft aan cultuuronderwijs op het VO belangrijk te vinden. Noord-Brabant en onze eigen gemeente Breda zijn voorstanders van cultuuronderwijs op het VO. Provinciaal zijn we betrokken om gezamenlijk beleid te maken. Daarom willen we weten hoe de Breda’se VO scholen hun cultuuronderwijs willen vormgeven!
We gaan graag met jullie in gesprek om de behoeften te peilen en te inventariseren wat Cultuurwinkel Breda voor jullie kan betekenen. Uiteraard nemen we hierin ook de huidige ontwikkelingen mee zoals het model voor de doorlopende leerlijn cultuureducatie, de bestaande activiteiten zoals CKV Festival, de netwerkbijeenkomsten en de website.


Lees verder

We wensen iedereen een kleurrijk 2013!

Cultuurwinkel Breda is uitgenodigd door Gemeente Breda om een aanvraag in te dienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit voor het basisonderwijs. Daarvoor hebben we een plan geschreven waarin we in vier jaar de doorgaande leerlijn implementeren in Breda. Uiteraard hebben we hiervoor met vele van jullie gesprekken gevoerd dat ons de input opleverde voor de aanvraag. Nadruk ligt op de leerlijnen Erfgoed en Beeldcultuur. Maar ook andere disciplines werken we uit en passen we lokaal toe. We zetten ons in op deskundigheidsbevordering en scholing, maar ook op de eigen culturele omgeving en de samenhang met het buitenschoolse aanbod. Veel plannen die we de komende jaren met jullie gaan uitvoeren. Ook het voortgezet onderwijs proberen we hier zo veel als mogelijk bij te betrekken.
Houd vooral de nieuwsbrief in de gaten. Hierin doen we oproepen om mee te werken en delen we onze ervaringen en bevindingen.


Lees verder

Agenda

14-12  Studiedag ICT kunst en muziek in het onderwijs (Vlaanderen)

tot 27 januari 2013  Expo 'It ain't over yet' van KOP (Huis van Beeldcultuur Breda)

25-1 Cultuurnacht Breda

 


Lees verder
 
© Cultuurwinkel Breda      Verwijder mij van de mailinglijst
send with 100hertz Email Marketer