header_wide.gif
Editie: Mei 2012 Bezoek de website

bullit_003.gif
  Cultuurwinkel Breda
  Bezoekadres:
  Molenstraat 6
  4811 GS Breda
  tel: 076 5294341

  Postadres:
  Postbus 1951
  4801 BZ Breda

Meimaand is roostermaand voor de basisscholen!

Scholen kunnen van 8 mei tot 1 juni hun volledige programma voor cultuureducatie, dus zowel activiteiten van De Ontdekking als het extra aanbod, roosteren voor schooljaar 2012/2013. Bij een aantal activiteiten kunnen concrete tijden/ kisten direct worden gekozen, bij een aantal andere projecten kunnen voorkeuren worden aangegeven.  In de periode na 1 juni wordt het complete rooster samengesteld, zodat het definitieve rooster vanaf 25 juni digitaal te zien is.


Lees verder

… en juni is boekingsmaand voor het voortgezet onderwijs!

De site van Cultuurwinkel Breda is dit schooljaar gevuld met tal van activiteiten en speciale programma’s voor het voortgezet onderwijs. Sommige programma's zijn bekend, maar er is ook nieuwe projecten zoals E-Pulse en BredaPhoto 2012. Half mei zullen alle culturele instellingen hun aanbod bijgewerkt hebben voor schooljaar 2012/2013, zodat we het totale aanbod aan de scholen kunnen presenteren tijdens het laatste CKV-overleg van het jaar, woensdag 23 mei. De Cultuurkaart is nog geldig tot november 2012, maak hier gebruik van!


Lees verder

Cultuureducatie in leerlijnen

Cultuurwinkel Breda is in 2011 gestart met de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen voor cultuureducatie. Er is een raamwerk ontwikkeld op basis van de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs, de culturele competenties en het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel. Binnen de leerlijnen beeldcultuur en erfgoededucatie zijn de eerste pilots dit schooljaar van start gegaan. De overige disciplines zullen komend schooljaar, in samenwerking met de B5-steden (Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Helmond), ontwikkeld en ingevuld worden.

Lees meer


Lees verder

Heb je een minuutje voor ons erfgoed?

Cultuurwinkel Breda wil alle leerlingen van Breda 'het verhaal van de stad' vertellen. In opdracht van Gemeente Breda ontwikkelen we een leerlijn erfgoededucatie voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. De leerlijn bestaat uit educatief aanbod dat het cultuurhistorisch besef versterkt aan de hand van zichtbare sporen in je directe omgeving. Tijdens het CKV-overleg op 23 mei zullen we meer vertellen over de stand van zaken omtrent de leerlijn.

We vinden het belangrijk dat de leerlijn aansluit bij het programma en de wensen van de school. Om die reden vragen we leerkrachten en docenten de vragenlijst te beantwoorden.

Link naar vragenlijst PO
Link naar vragenlijst VO


Lees verder

Opening van schooljaar 2012/2013

Voor een gezamenlijke aftrap van het culturele seizoen nodigen we je van harte uit op 30 augustus. Van 16.00 - 18.00u ben je welkom op de Molenstraat 6 bij Nieuwe Veste. Noteer deze datum direct in je agenda!

 


Lees verder

Museumschatjes laat kinderen schatten vinden!

Erfgoed Brabant stelt ook volgend schooljaar leerlingen van de groepen 5/6 en 7/8 van het basisonderwijs in de gelegenheid een museum te bezoeken. Het succesvolle project Museumschatjes vindt plaats van maandag 1 oktober t/m vrijdag 16 november. In de week van 7 mei ontvangen scholen en musea een aanmeldingsformulier. Aanmelden kan vanaf 14 mei, de sluitingdatum is 8 juli. Deelname is gratis. 

Musea die nu al weten dat ze graag meedoen, kunnen zich al inschrijven via een mailtje naar info@erfgoedbrabant.nl.

 

lees verder


Lees verder

Agenda


Lees verder
 
© Cultuurwinkel Breda      Verwijder mij van de mailinglijst
send with 100hertz Email Marketer