header_wide.gif
Editie: Nieuwsbrief december 2016: Thematisch onderwijs Bezoek de website

bullit_003.gif
  Cultuurwinkel Breda
  Bezoekadres:
  Molenstraat 6
  4811 GS Breda
  tel: 076 5294341

  Postadres:
  Postbus 1951
  4801 BZ Breda

Steeds vaker stapt het basis en voortgezet onderwijs over naar thematisch onderwijs. Thema-onderwerpen vormen regelmatig de kapstok waaraan verschillende vakken worden opgehangen. Vrijwel bij elk thema is er plaats voor cultuur. Methodes worden soms helemaal loslaten of er wordt een keuze gemaakt voor een projectmatige aanpak vanuit zaakvakken. Ook in de Brede School of Integrale Kindcentra liggen er talloze mogelijkheden voor thematisch onderwijs. Op die manier creëren we een brede leer- en leefomgeving waarin culturele, sportieve en jeugdcompetenties worden ontwikkeld en uitgebouwd.

Wil je meer weten over diverse methodieken en voordelen van thematisch onderwijs? Laat je dan inspireren door deze speciale nieuwsbrief editie. 


Thema’s & 21e eeuwse vaardigheden

Er is de laatste tijd veel aandacht voor de vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben, de zogenaamde 21 century skils. Het werken langs thema's biedt het onderwijs vele mogelijkheden. Het stimuleert docenten om samen met de leerlingen te onderzoeken; samen te ontdekken; en samen fouten te maken. Immers: 'Daar waar je over struikelt, ligt je grootste schat begraven’.

Onze snel veranderende informatiesamenleving vereist kwaliteiten als: het vermogen tot samenwerken, problemen op kunnen lossen, empathisch zijn, keuzes kunnen maken, kennis kunnen produceren en daarop reflecteren. Creativiteit wordt steeds belangrijker. Veel aanbod op het gebied van kunst, erfgoed en design op onze website, brengt thema’s tot leven en stimuleert de 21e eeuwse vaardigheden.


Lees verder

Vakoverstijgend onderwijs PO en VO

Als je wilt dat een sneeuwpop niet smelt, moet je hem dan een jas aantrekken of juist niet? Op de nieuwe website hogeredenkvaardigheden.slo.nl staan tal van uitdagende vragen en opdrachten voor het VO waar zelfs de slimste leerlingen niet zo maar het antwoord op weten.

Tijdens de slotconferentie Cultuureducatie met Kwaliteit op 8 december jl. stuitte Cultuurwinkel op prachtige initiatieven om kunst te verbinden aan andere vakken in het primair onderwijs. Wij delen de informatie graag met jou.


Lees verder

Aanbod thematisch geordend

Scholen gaven aan behoefte te hebben aan een thematische indeling van het programma-aanbod. Deze nieuwe functionaliteit is per half december beschikbaar op onze website. 

We hebben de hedendaagse onderwijssystemen geraadpleegd en samengevat in drie meestvoorkomende thema's: natuur & techniek, inspiratie & vormgeving, identiteit & diversiteit. Uiteraard altijd met cultuur als uitgangspunt. Verzoek aan de aanbieders van cultuureducatie is je aanbod te indexeren in de drie thema’s. Soms past je aanbod onder meerdere thema's, dat is uiteraard ook mogelijk. Mis je een thema, laat het ons dan weten.


Lees verder

Thematisch werken in het VO

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs faciliteren onderwijstijd om vakoverstijgende projecten op te zetten. Een voorbeeld hiervan is de Nassau Academie: 

De Nassau Academie bestaat uit modules van +/- 8 weken, waarbij leerlingen op basis van inschrijving zich kunnen verdiepen in een bepaald thema. Deze modules worden vaak gegeven of ontwikkeld door een combinatie van vakdocenten van De Nassau. Hierbij wordt ook de verbinding gezocht met culturele instellingen in Breda. Zij gaan samen in op thema's, zoals ’protest’ (een combinatie tussen Kunst en Muziek) of ‘Bertold Brecht’ (een combinatie tussen geschiedenis en kunst). De Nassau Academy heeft als doel om leerlingen meer te laten samenwerken en probleemoplossend vermogen te stimuleren. 


Lees verder

IPC op Montessori en Liniedoorn

In Breda sluiten vier scholen aan bij het International Primary Curriculum (IPC). IPC biedt de leerkrachten een gezamenlijke houvast in de vorm van de 'unit', dat het thema beschrijft met de aanpak, leerdoelen en lessuggesties.

We spraken met Montessori+ en Kbs de Liniedoorn wat de voordelen en uitdagingen zijn van deze aanpak. Beiden zijn er over eens dat thematisch werken goed aansluit bij de huidige maatschappij, dat blijkt ook uit de betrokkenheid van de kinderen. Maar er zijn ook verschillen.


Lees verder

Architectuurlessen vakoverstijgend

“Hoe krijgen wij vanuit het thema architectuur de leerling zo geprikkeld, dat deze de uitdaging begrijpt en uit eigen inzicht bijkomende vakgebieden erbij betrekt?” Dat is een vraag waarmee de gastdocenten van Architectuurlessen continu spelen en experimenteren. 

Naast de vakoverstijgende kracht van architectuur zelf, worden in de projecten van Architectuurlessen extra verbindingen gezocht met andere onderwerpen. Leerlingen gaan hierin onderzoekend, ontwerpend en makend aan de slag. Altijd vakoverstijgend en vanuit het creatieve proces.


Lees verder

Nieuwe Makersbase vanaf februari 2017

Fablab Breda en Stichting Nieuwe Veste werken samen aan de inrichting van een makersplaats. De Makersbase wordt een plek waarin Bredanaars kennis kunnen maken met nieuwe technologiën, onderzoeken en de vele leermogelijkheden die deze bieden. Een plek waar je zelf kunt ervaren, onderzoeken, experimenteren en waar thematisch en vakoverstijgend onderwijs volop tot uitvoering kan komen.

Technieken als 3D-printen, robotica, programmeren en lasersnijden en ook de traditionelere technieken zoals filmen, animaties maken en vloggen komen aan bod. De Makersbase is op termijn ingericht voor alle leeftijden, maar is in eerste instantie voornamelijk gericht op jongeren van 12 – 24 jaar zowel binnenschools als buitenschools. De programmering richt zich op thematisch- en projectmatig onderwijs, waarbij leerlingen creatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Scholen en culturele instellingen in Breda zien binnenkort een uitnodiging tegemoet!


Lees verder

Vooraanbod 4e Internationaal Stiltefestival

Van 13 t/m 18 juni 2017 is Breda het toneel van het 4e Internationaal Stiltefestival. Speciaal voor scholen, BSO's en kinderdagverblijven biedt De Stilte nu al de mogelijkheid om kaarten te reserveren.

In de brochure lees je over de voorstellingen uit alle windstreken van de wereld. Een voorstelling bezoek je al voor € 5,00 per leerling inclusief busvervoer en lesmateriaal. Voor slechts € 1,00 meer biedt het festival een voorbereidende les of een verwerkingsles van een vakdocent.


Lees verder

'Wie weet er nog een fout antwoord?'

Woensdag 16 november was het gezellig druk bij Nieuwe Veste; de St. Nutsscholen Breda hield een studiedag. Alle juffen en meneren van de vijf Nutsscholen in Breda praatten over het nut van creativiteit, kunst en cultuur in het onderwijs.

Frans-Joseph de Graaf is directeur van Nutsbasisschool De Hoogakker in de Haagse Beemden. Frans-Joseph: “Taal en rekenen zijn belangrijk om te leren op school. Dat snapt iedereen. Maar kinderen hebben veel meer nodig om zich straks staande te houden. De maatschappij verandert voortdurend. Dus moet je flexibel zijn en je aan elke nieuwe situatie aan kunnen passen. Die creativiteit, die flexibiliteit leer je met creatieve vakken op school.”


Lees verder

Culturele vermogens, hoe werk je eraan?

Tijdens deze teamtraining worden leerkrachten uitgedaagd om verbindingen te maken tussen de andere vakken en leergebieden op school. Centraal in de training staan de culturele vermogens.

Door de integrale aanpak van cultuureducatie sluit je les aan op de belevingswereld van de kinderen en de dagelijkse praktijk op school. Leerkrachten gaan tijdens de training actief aan de slag en presenteren elkaar de uitkomsten. De door hen uitgevoerde opdrachten kunnen direct worden toegepast in de les. Ben je benieuwd naar dit of ander scholingsaanbod, kijk dan onder bijscholing voor primair en voortgezet onderwijs.


Lees verder

CMK afronding en vooruitblik

De eerste periode van Cultuur met Kwaliteit zit er bijna op. Dankzij jullie inbreng hebben we een mooie aanvraag kunnen opstellen voor CMK II, voortbordurend op wat we afgelopen vier jaar samen hebben neergezet. 

We zullen jullie de komende periode bevragen, om alle geboekte resultaten in de periode 2012-2016 in kaart te brengen. En dat zijn er veel, want alle scholen en instellingen hebben hun bijdrage geleverd! Begin februari ontvangen we bericht van het Fonds voor Cultuurparticipatie of zij ons steunen in onze verdere ambities voor cultuureducatie in Breda. We houden jullie op de hoogte! 


Lees verder

Culturele agenda

Breda gaat fonkelend de kerstvakantie in! Laat je onder'sneeuwen' in Winterland Breda en al het ander moois. Fijne feestdagen! 


Lees verder
 
© Cultuurwinkel Breda      Verwijder mij van de mailinglijst
send with 100hertz Email Marketer