header_wide.gif
Editie: Nieuwsbrief Mei 2016 Bezoek de website

bullit_003.gif
  Cultuurwinkel Breda
  Bezoekadres:
  Molenstraat 6
  4811 GS Breda
  tel: 076 5294341

  Postadres:
  Postbus 1951
  4801 BZ Breda

Nieuw Ontdekkingsjaar

Sluiten de activiteiten aan bij het schoolprogramma? Lukt het leerkrachten om de projecten goed voor te bereiden? Is De Ontdekking, als cultuurmenu, bekend bij ouders en leerkrachten? Een greep uit de gespreksverslagen en de enquête gehouden onder onze scholen, ter voorbereiding op een nieuw cultureel schooljaar.  
 
Een rijk gevuld cultureel schooljaar inclusief een teamtraining, als vervolg op de vaardigheidstrainingen, voor alle Ontdekkingscholen. Leerkrachten die zich willen verdiepren in een discipline kunnen ook tegen betaling deelnemen aan een (reeks van vier) vaardigheidstraining(en). Ook hebben een aantal instellingen interessante culturele activiteiten voor leerkrachten zelf, tegen een speciaal tarief; 'Inspiratie voor leerkrachten' ...

Lees verder

De Ontmoeting 2016

Het staat natuurlijk al het hele jaar in de agenda, maar bij deze de officiële uitnodiging voor de 3e Ontmoeting. We komen deze keer, onder genot van een warme maaltijd en een verfrissend drankje, samen op creatief bedrijventerrein STEK in de Belcrum.

Tijdens De Ontmoeting maken we van gedeelde smart halve smart. Je zult ervaren hoe fijn het is om je frustratie er uit te gooien en om te zetten in euforie. Deze netwerkbijeenkomst is toegankelijk voor ckv-, cultuur-, geschiedenis-, taal- en kunstvakdocenten van Bredase VO scholen en educatiemedewerkers van culturele instellingen. Neem dus ook je collega’s mee! 


Lees verder

CMK aankondiging vervolg met richtlijnen en aanpak

Breda doet mee met de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. Vele scholen en instellingen in Breda zijn, met dank aan de regeling, bezig om cultuuronderwijs meer in samenhang met elkaar en het onderwijs te verankeren.

Dat zijn intensieve trajecten die tijd nodig hebben. Daarom zijn we verheugd dat we daarmee door kunnen gaan! Want de regeling wordt doorgezet naar de periode 2017-2020, waarin Gemeente Breda en het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren in goed cultuuronderwijs in Breda. 


Lees verder

Breda's erfgoed van alle tijden

Dat onze stad een rijke geschiedenis kent, is niet te missen. Komende tijd zijn er weer verschillende gelegenheden om het Breda's erfgoed in de spotlights te zetten.

Te beginnen met Nassaudag 2016, op 2e pinksterdag. Kinderen uit groep 3/4 storten zich op creatieve wijze op de eetgewoonten en feestbanketten in de tijd van de Nassaus. De resultaten zie je nu al, in de aankondiging van Nassaudag 2016, maar natuurlijk ook op de dag zelf.
Verder wordt er hard gewerkt aan de invulling van de Open Monumenten Klassendag op 9 september 2016. Noteer de datum al in je agenda!


Lees verder

Expo van leerlingen VO: Spectrum van Spanning

In de tentoonstelling Spectrum van Spanning wordt een diversiteit aan interpretaties van het portret samengebracht. Werk van artistieke eindexamenleerlingen van zes deelnemende scholen uit het voorgezet onderwijs staat centraal: De Nassau, Newmancollege, Markenhage, Mencia de Mendoza, Orion Lyceum en Stedelijk Gymnasium.

Een bijzondere samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, Cultuurwinkel Breda en Breda’s Museum, waarbij niet alleen het werk van eindexamenleerlingen worden getoond, maar waarbij junior curatoren van de deelnemende scholen de tentoonstelling van begin tot eind vorm hebben gegeven. Grafisch vormgevers van Newmancollege ontwierpen het communicatiemateriaal. Op dinsdag 14 juni van 16:30-18.30 uur zal de expositie op muzikale en feestelijke wijze geopend worden in het Breda's Museum.


Lees verder

Creatieve Makersplaats

Komend schooljaar zullen onder de naam ‘Creatieve makers' vier makersplaatsen voor jongeren worden ingericht in Breda. Geïnitieerd door Stichting Nieuwe Veste, uitgevoerd in samenwerking met culturele instellingen, MBO, HBO en VO.

De vier typen makersplaatsen zijn: Taallab, Graphiclab, Digilab, Fashionlab. De makersplaatsen zullen de plek worden waar ruimte is voor creatieve makers, voor innovatie en voor kennisdeling.  Creatieve Makers biedt inhoudelijke ruimte voor de zoektocht van jongeren naar hun eigen interesses en identiteit, zowel binnen- als buitenschools. Op woensdag 25 mei van 15.30-16:30 uur organiseren we een info/brainstormsessie voor VO-scholen, meld je hiervoor aan bij Rose Noel (r.noel@breda.nl). 


Lees verder

Muziek Impuls

Meer muziek in de klas! Daar hebben we het tijdens de Cultuurmarkt op 21 april uitgebreid over gehad, o.a. met een inspirerende lezing van Mark Mieras. In Breda zijn circa 17 scholen bezig met de aanvraag voor de Muziek Impuls.

Er was echter maar budget voor een gedeelte van die aanvragen. Maar … omdat het enthousiasme zo groot was, heeft minister Bussemaker van OCW besloten het gereserveerde budget voor 2017 nu al beschikbaar te stellen. Er zullen deze ronde dus, geen aanvragen worden afgewezen vanwege onvoldoende budget. Vóór 1 juli ontvangen scholen bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt. Wij staan klaar om hen te helpen bij de uitvoering! En voor scholen die vanaf oktober een aanvraag willen doen.


Lees verder

Programma uitgelicht: Breda Photo

Van 15 september tot en met 30 oktober 2016 vindt in Breda het internationale festival BredaPhoto plaats rondom het thema YOU. Bijna zes weken staat fotografie centraal in de stad.

De expo’s in de musea, kunstinstellingen en de openbare ruimte bevatten foto's van bijna 70 fotografen uit binnen- en buitenland. Jong talent naast gevestigde namen. Een groot foto-avontuur, zeker ook voor leerlingen uit het basis en voortgezet onderwijs in Breda. 


Lees verder

Nieuwe Lusten: Talkshow Junior

In navolging van de Nieuwe Lusten Talkshows rondom het schilderij Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch organiseren MOTI en Stichting Nieuwe Veste voor het voorgezet onderwijs: Talkshow Nieuwe Lusten Junior.
Een prikkelende talkshow waarin leerlingen praten met een kunstenaar uit de tentoonstelling en een bekende Nederlandse schrijver van de publicatie Nieuwe Lusten. Samen nemen ze Bosch' thema’s, zoals lust, onder de loep en brengen het naar het hier en nu. 


Lees verder

Raad van Advies Cultuurwinkel Breda

... bedankt Lisette Ooms en verwelkomt Jan Baanstra!

Cultuurwinkel Breda is er voor cultuuronderwijs, het onderwijs en de culturele instellingen. Om te bewaken dat we de goede dingen doen en dat ook goed doen, is er een Raad van Advies in 2011 geïnstalleerd door de wethouder Cultuur.

Wegens het rooster van aftreden is er een wisseling van leden: de vertegenwoordiging vanuit de culturele instellingen wordt van Lisette Ooms overgedragen aan Jan Baanstra.


Lees verder

Culturele agenda

En houd in de gaten voor ná de vakantie:


Lees verder

Logo


 
© Cultuurwinkel Breda      Verwijder mij van de mailinglijst
send with 100hertz Email Marketer