Cultuurwinkel Breda logo
nieuws
05 11 2015
Onderwijs2032: schets van het toekomstige onderwijs
In februari 2015 startte het Platform Onderwijs2032 een maatschappelijke dialoog over het onderwijs van de toekomst. Met succes: de Platformleden ontvingen honderden pleidooien, manifesten en gespreksverslagen. Zelf gingen ze in gesprek met leraren, leerlingen, bestuurders, wetenschappers, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Ook lieten zij zich inspireren en informeren door wetenschappelijke inzichten en buitenlandse voorbeelden. Op basis van al die input zijn de Platformleden aan de slag gegaan met de hoofdlijnen van hun kabinetsadvies, die je hieronder kunt downloaden. De hoofdlijnen staan nog niet vast: in oktober gaat het Platform in gesprek met alle betrokkenen om zijn advies fijn te slijpen.

Hoofdlijnen (concept)advies Onderwijs2032
Een structureel veranderende samenleving: consequenties voor het onderwijs

De samenleving is voortdurend in ontwikkeling. De ingrijpende en structurele veranderingen hebben invloed op wat van burgers wordt verwacht. Wat betekent dat voor het onderwijs? Het Platform Onderwijs2032 boog zich over deze vraag. Het heeft daarbij vooral goed gekeken naar een nieuwe balans tussen de drie hoofddoelen van onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij.

  • Persoonlijke ontwikkeling: De school van de toekomst leert kinderen ontdekken wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden.
  • Basiskennis en -vaardigheden: Iedere leerling heeft een vaste kern nodig van bepaalde kennis en vaardigheden.
  • Verdieping en verbreding: In de toekomst leren leerlingen ‘meer van minder’. Wat betekent dat?
  • ‘Vakoverstijgend’ leren: Niet vakken, maar domeinen en thema’s vormen de kern van het toekomstige onderwijs.

Het Platform Onderwijs2032 heeft de hoofdlijnen van zijn voorlopige advies gebaseerd op een maatschappelijke dialoog over het onderwijs van de toekomst. Lees hier de volledige rapportage van die dialoog. 

© Cultuurwinkel Breda