Cultuurwinkel Breda logo
nieuws
12 05 2016
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
Breda doet mee met de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. Vele scholen en instellingen in Breda zijn, met dank aan de regeling, bezig om cultuuronderwijs meer in samenhang met elkaar en het onderwijs te verankeren. Met behulp van de Culturele Ladekast wordt cultuuronderwijs gegeven in doorlopende leerlijnen, met de culturele instellingen en de scholen zelf. Dat zijn intensieve trajecten die tijd nodig hebben. Daarom zijn we verheugd dat we daarmee door kunnen gaan!

Want de regeling wordt doorgezet naar de periode 2017-2020 waarin Gemeente Breda en het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren in goed cultuuronderwijs. Cultuurwinkel Breda is de penvoerder voor Breda. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.

Kansen voor ieder kind
Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met cultuur te bereiken. Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zet het Fonds, samen met overheden, LKCA, culturele instellingen en scholen, in op een stevige basis voor cultuureducatie in het onderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit programma is de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het PO 2017-2020.

Samen met lokale en regionale overheden
Het Fonds werkt samen met regionale en lokale overheden. Het Fonds investeert de komende vier jaar 10 miljoen euro per jaar. Gemeenten en provincies matchen dit bedrag. Deze gemeenten en provincies hebben samen met OCW een intentieverklaring ondertekend, waarin zij de deelname aan de regeling vastleggen.

Doel van de regeling
Het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het PO. Door:

  • Duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en culturele omgeving.
  • Verdiepen van cultuureducatie op scholen die ook in 2013-2016 deelnamen aan de regeling.
  • Vergroten van het aantal deelnemende scholen.

In Breda zullen we op basis van evaluaties, behoeften en gesprekken met het veld nieuwe plannen maken die voor 17 oktober 2016 ingediend worden.
Houd de nieuwsbrief in de gaten voor oproepen of bijeenkomsten!

Meer informatie is te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.  

© Cultuurwinkel Breda