Cultuurwinkel Breda logo
nieuws
06 11 2014
Wisseling leden Raad van Advies
Rob Martinot draagt stokje over aan Caroline Klein als lid van de Raad van Advies.

Cultuurwinkel Breda en de leden van de Raad van Advies bedanken Rob voor zijn inzet om cultuuronderwijs bij het voortgezet onderwijs op de agenda te zetten. Zijn plek als vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs in Breda wordt ingenomen door Caroline Klein, rector van Markenhage. Zij stelt zichzelf voor:

'Het is een eer en een genoegen om namens het voortgezet onderwijs Breda, de plaats in te mogen nemen van Rob Martinot. Sinds 1 januari 2014 heb ik mijn intrede gedaan in het Bredase en in het VO als rector van Markenhage.
Cultuureducatie, in de brede zin van het woord, heeft altijd mijn belangstelling gehad, zowel privé als beroepsmatig. Ik heb mijn gehele loopbaan doorgebracht in het onderwijs, alwaar ik me altijd sterk heb gemaakt voor de ontwikkeling van het  aspect “bildung” gericht op het moreel en kritisch oordelen van jongeren. De complexiteit van de wereld waarin jongeren leven is enorm. Ik ben er van overtuigd dat cultuureducatie een belangrijke bijdrage levert aan het vermogen van jongeren om uitdagingen en problemen van deze tijd het hoofd te bieden.

Leerlingen in aanraking laten komen met cultuur, niet incidenteel maar structureel en gedurende een zo lang mogelijke periode, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs en de cultuurinstellingen. Het onderwijs en de cultuurinstellingen hebben elkaar nodig, zeker in tijden waarin de budgetten van zowel de cultuursector als het onderwijs onder druk staan. Cultuurwinkel Breda speelt een enorm belangrijke rol in het tot stand brengen van verbindingen tussen het onderwijs en de instellingen. In de eerste kennismakingen heb ik een erg positief beeld gekregen van Cultuurwinkel Breda: er is ambitie, kennis, ervaring en vooral een enorm drive om werk te maken van cultuureducatie in de stad. Ik verheug me op de samenwerking!'

Welkom Caroline! 

© Cultuurwinkel Breda