Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Programma Muziek
De klankbordgroep Muziek heeft samen met pilotscholen en -instellingen een programmatische invulling van de leerlijn Muziek samengesteld.

Leeropbrengst binnen de culturele vermogens

  • Receptief vermogen: Leerlingen leren luisteren en onder woorden brengen wat ze horen aan verschillende instrumenten, klanken en soorten muziek. Dat is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van een muzikaal gehoor.
  • Creërend vermogen: Binnen muziekeducatie spelen improviseren, ontwer­pen, componeren en presenteren een belangrijke rol. Leerlingen ontwikkelen al doende hun muzikale vermogens en creativiteit. Hierin zijn de onderdelen bewegen, muziek spelen, zingen en muziek vastleggen of lezen opgenomen. Ook de ontwikkeling van het presenterend en samenwerkend vermogen is hier terug te vinden.
  • Reflectief vermogen: Betekenis geven aan culturele/muzikale ervaringen is een essentieel proces. Leerlingen bespreken onder­ling hun muzikale ervaringen en formuleren een eigen mening en smaak. Taal is een middel om te reflecteren, maar ook beeldende (tekenen, schilderen) en andere non-verbale vormen zijn zeer geschikt.
  • Analyserend vermogen: Met name zingen is goed voor het leren en trainen van taal. Oefening, uitspraak en begripsvorming zijn voort­durend aan de orde. Daarnaast ontdekken leerlingen via muziekonderwijs de maatschappelijke context van verschillende culturen in heden en verleden, evenals kunstopvattingen door de eeuwen en culturen heen.

Leeropbrengst binnen de kerndoelen; primair onderwijs

  • Kerndoel 54: Leerlingen leren muziek en beweging te gebruiken om gevoelens en ervaringen uit te drukken en om ermee te communiceren.
  • Kerndoel 55: Leerlingen leren muziek van zichzelf of van anderen te interpreteren, waarderen en er een mening over te vormen.
  • Kerndoel 56: Leerlingen verwerven kennis door te luisteren naar ver­schillende genres binnen de muziek en naar verschillen­de muziekinstrumenten en worden erdoor geïnspireerd.

Leeropbrengst binnen de kerndoelen; voortgezet onderwijs

  • Kerndoel 48 + 49: Leerlingen onderzoeken de zeggenschap van muziek en passen die toe om eigen gevoelens uit te drukken en ervaringen vast te leggen. Ze kunnen het resultaat presenteren en toelichten.


 

© Cultuurwinkel Breda