Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Programma Literatuur
De klankbordgroep Literatuur heeft samen met pilotscholen en -instellingen een programmatische invulling van de leerlijn Literatuur samengesteld.

Onderstaande programma's worden in schooljaar 2015/16 en 2016/17 aan alle scholen in Breda aangeboden. 
De programma's werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van  de volgende culturele vermogens en kerndoelen.

Heb je vragen over het aanbod, neem dan contact op met leerlijnbegeleider Astrid Nooij (Cultuurwinkel Breda, astrid@cultuurwinkelbreda.nl / 076-5294341). 

Wat krijgen leerlingen mee als je kiest voor een doorgaande leerlijn literatuureducatie?

  • Persoonlijke smaakontwikkeling. Wat is mijn smaak, waar houd ik van? Plezier, leesontwikkeling, kennis van verschillende genres, thema’s, schrijfstijlen, verhaal analytische kenmerken, leren samenvatten, leren analyseren, leren interpreteren en leren verwoorden.
  • Herkennen van thema’s die terugkeren. Maatschappij kritisch redeneren. Groeien in het begrijpend lezen.
  • Literatuur leren ervaren als verbindingsbrug naar het hedendaagse; ontdekking van andere werelden, mensen.
  • Het ervaren van de schoonheid van literatuur in beeld en taal. Esthetische ontwikkeling.
  • Het vergroten van de woordenschat, van soorten verhalen, de spanningsopbouw, de thema’s, de motieven, het perspectief etc..
  • Op basis van de leerlijn leren de leerlingen naar hun gelezen werken te kijken. Ze leren er goed over te kunnen vertellen en te schrijven. In het PO en VO d.m.v. stelopdrachten, boekbesprekingen, spreekbeurten, boekpresentaties individueel of samen.
 
Leeropbrengst binnen de culturele vermogens
  • Receptief vermogen: beleven, voelen, kijken en luisteren; nemen waar, ervaren, herkennen, en ontdekken;
  • Creërend vermogen: schrijven, presenteren, denken en doen, spelen, verzinnen, voorspellen, bouwen en fantaseren;
  • Reflecterend vermogen: kijken, luisteren en denken; geven betekenis, benoemen, vertellen, formuleren, classificeren en oordelen;
  • Analyserend vermogen: geven betekenis, plaatsen in bredere context. verklaren, onderzoeken, leggen verbanden, evalueren, denken na en ontleden.


 

© Cultuurwinkel Breda