Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Voorwaarden voor aanbod
Culturele instellingen kunnen hun cultuureducatieve aanbod via deze website kenbaar maken aan scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Daarbij hanteert Cultuurwinkel Breda een aantal kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn samengesteld in samenwerking met het onderwijs en het culturele veld in Breda.


Cultuurwinkel Breda streeft naar programma’s die:

  • Aansluiten bij de culturele vermogens, beschreven in De Culturele Ladekast, een doorlopende leerlijn cultuureducatie voor primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs en eindtermen bovenbouw voortgezet onderwijs
  • Verzorgd worden door professionals, zowel vakinhoudelijk als educatief
  • Receptieve, actieve en reflectieve werkvormen bevatten (doen maakt dat het beklijft)
  • Gericht zijn op creëren in plaats van imiteren
  • Verbazing, be- en verwondering bewerkstelligen
     

Het inschrijfformulier leidt langs criteria voor het leveren van een volwaardig aanbod van cultuureducatie.


Let op! Opgave van een programma is geen garantie voor afname door scholen.
  

© Cultuurwinkel Breda