Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Waarom?
De doelstelling van Cultuurwinkel Breda is kinderen en jongeren in Breda te stimuleren om zichzelf als individu te ontplooien. Door cultuuronderwijs (als doel en middel) in te zetten, leren zij hun eigen omgeving vorm te geven en de waarden van kunst en cultuur te (er)kennen. Cultuurwinkel Breda stimuleert de culturele instellingen en de scholen in Breda om zich hiervoor optimaal in te zetten.

Breda erkent het nut van cultuureducatie. Het beschrijven van dat nut is moeilijk omdat het vaak subjectief en omvangrijk is. Alleen al het definiëren van kunst en/of cultuur gebeurt op diverse wijzen. Kunst en cultuur zijn echter cement voor onze samenleving, geven onze beschaving aan en zijn het resultaat van hoe we met elkaar om gaan.

Kunst en Cultuur zijn de uitingen van onze opvattingen en gedragingen. Er is nooit geen cultuur.

Om van kunst en cultuur te kunnen genieten is vaak voorkennis nodig. Wanneer leerlingen een slechte ervaring hebben met een theater of museumbezoek zullen zij de rest van hun leven dat niet snel weer aangaan. Daarmee is het van groot belang dat we voor het publiek van de toekomst van de culturele instellingen (van Breda) mooie ervaringen geven aan de leerlingen, zodat zij op latere leeftijd weloverwogen kunnen kiezen of ze deelnemen aan het culturele aanbod.

Leerlingen worden door cultuuronderwijs geholpen om meer bewustzijn van zichzelf en hun omgeving te krijgen. Zij komen in aanraking met de diverse kunstdisciplines en erfgoed, met hun eigen vermogen om daarin actief te zijn, om commentaar te kunnen geven op dat wat ze ervaren van een ander, van klasgenoten en van zichzelf. Zij krijgen notie van hun eigen omgeving, dienen daar een eigen plaats in te nemen en vormen daarmee hun identiteit.

Het grote aantal culturele instellingen, scholen en leerlingen in Breda heeft daarom de uitdaging om een programma samen te stellen waarin dat gerealiseerd wordt.



 

© Cultuurwinkel Breda