Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Voor wie?
Cultuurwinkel Breda heeft de ambitie om voor alle kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar een passend aanbod van cultuureducatie in het onderwijs te realiseren. Dit gebeurt door drie groepen bij elkaar te brengen: primair onderwijs, voorgezet onderwijs en culturele instellingen.

Scholen voor primair onderwijs:
Nagenoeg alle basisscholen in Breda maken gebruik van het aanbod van Cultuurwinkel Breda door deelname aan De Ontdekking. Hieraan doen ruim 50 scholen met in totaal circa 16.500 leerlingen mee. Daarnaast biedt Cultuurwinkel Breda een overzicht van het cultuureducatieve aanbod binnen en (deels) buiten Breda.
Kijk en klik voor informatie voor leerkrachten en MR en ouders in het primair onderwijs.

Scholen voor voortgezet onderwijs:
Cultuurwinkel Breda verzorgt netwerkbijeenkomsten en biedt een overzicht van het cultuureducatieve aanbod binnen en (deels) buiten Breda.
Klik en kijk voor informatie voor docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Culturele instellingen:
Bijna alle door Breda (gedeeltelijk) gesubsidieerde culturele instellingen bieden een cultuureducatief aanbod aan voor scholen. Cultuurwinkel Breda biedt een podium om dit programma over het voetlicht te brengen. Ook ondersteunt Cultuurwinkel Breda deze instellingen bij het verzorgen van een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor kunst-, media- en erfgoededucatie.
Klik en kijk voor informatie voor aanbieders van cultuureducatie.

Voor een overzicht van alle scholen en aanbieders van cultuureducatie in Breda, zie Locaties.

  

© Cultuurwinkel Breda