Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Cultuureducatie met Kwaliteit
In het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie implementeert Cultuurwinkel Breda, in de periode 2013-2016, de Leerlijnen Cultuureducatie in het cultuuronderwijs in Breda middels De Culturele Ladekast.

Cultuurwinkel Breda stimuleert en versterkt de kwaliteit van cultuuronderwijs in het basis en voortgezet onderwijs en bij de culturele instellingen in Breda.
Om dit te bereiken wordt ingezet op een sterke infrastructuur ter bevordering van de kwaliteit van cultuuronderwijs. De Culturele Ladekast is ontwikkeld als instrument om hier uitvoering aan te geven.
Om draagvlak te genereren en relaties mee te nemen bij deze kwaliteitsimpulsen is gekozen voor een stapsgewijze aanpak in de periode 2013-2014. Dit bestaat uit het door ontwikkelen van de leerlijnen op basis van een aantal pilots bij scholen en culturele instellingen. Met als doel:

- Verdieping en vernieuwing van het curriculum kunstzinnige oriëntatie/cultuureducatie.
- Deskundigheidbevordering van leerkrachten, educatief medewerkers en
vakdocenten.
- Duurzame verbindingen tussen school en culturele omgeving.
- Het beoordelen van de leeropbrengst van de cultuurvakken.


 
Fonds voor Cultuurparticipatie/ Cultuureducatie met Kwaliteit in 80 seconden


 

© Cultuurwinkel Breda