Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Scholing en studiedag
Er bestaan verschillende cursussen die leerkrachten helpen bij het opzetten en uitvoeren van (beleid voor) cultuureducatie. Wij zetten hieronder de belangrijkste op een rij. Daarnaast zijn er diverse studiedagen die lokaal tot en met landelijk worden aangeboden.

Vaardigheidstrainingen bij De Ontdekking
Ontdekken, onderzoeken, ervaren, verbeelden, voelen, creëren, betekenis geven en jezelf ontplooien. Zomaar een aantal skils verpakt in de programma’s van De Ontdekking. Dit keer niet alleen toegespitst op de leerlingen, ook leerkrachten leren mee. Alle scholen kozen dit keer voor een specifieke kunst- of erfgoeddiscipline met daaraan gekoppeld een vaardigheidstraining voor de leerkrachten.

Deze trainingen haken aan bij de programma’s van deel 2 in de leerlijn van De Ontdekking. Daarmee geeft jouw school het komende jaar een extra impuls aan literatuur, muziek, beeldende vorming, beeldcultuur, erfgoed, drama of dans. Wat zou je de kinderen willen meegeven op dit gebied? En hoe draag je daar zelf aan bij? Hoe geef je op een inspirerende wijze inhoud aan een les cultuureducatie? De vaardigheidstrainingen gaan je daarbij helpen! In vier bijeenkomsten wordt je geïnspireerd en krijg je tips en tricks waarmee je direct zelf met je klas aan de slag kunt. De trainingen strijken elke keer neer op een andere plek; op een plek die van betekenis is voor het Bredaas culturele leven.

Voor specifieke informatie per training, zie Vaardigheidstraining BeeldcultuurErfgoedBeeldende VormingDansDramaLiteratuur en Muziek.

 

 

ICC-Cursus 2017/2018 >>> Formulier 17/18 volgt uiterlijk 15 september 2017


Een Intern Cultuur Coördinator (ICC'er) helpt de school cultuureducatie te integreren in de school-visie en de school-activiteiten. Scholen kunnen ervoor kiezen één of twee teamleden als ICC'er verantwoordelijk te maken voor cultuureducatie in het onderwijsprogramma. In de training staat de ontmoeting tussen het onderwijs, het culturele veld en de erfgoedsector centraal en worden handreikingen gegeven om de samenwerking te bevorderen. De Culturele Ladekast, een doorlopende leerlijn cultuureducatie, speelt een belangrijke rol in deze cursus. Daarnaast komen er ook andere tools aan bod die de school kan inzetten om cultuur op de kaart te zetten. De deelnemers aan de ICC- training ontvangen aan het eind van de training het certificaat Interne Coördinator Cultuureducatie.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. De startdatum is maandagmiddag 22 januari 2018. De kosten voor de training bedragen € 850,00 per deelnemer, vrij van BTW. De data van de ICC-cursus 2017/2018 zijn als volgt:  

les 1 ma 22/1, les 2 ma 5/2, les 3 ma 26/2 , les 4  ma 5/3,

les 5 ma 19/3, les 6  ma 9/4, les 7 ma (14/5), les 8 ma 11/6 

lestijd: 13.00 tot 16.00 uur (onder voorbehoud)

locatie: wisselende locaties i.v.m. kennismaking culturele aanbieders

Uitgebreide informatie lees je in de informatie- en aanmeldingsbrief, die je onderaan deze pagina kunt downloaden.
Deelnemers kunnen zich inschrijven door het aanmeldingsformulier te mailen naar p.korz@nieuweveste.nl Je krijgt vervolgens een ontvangstbevestiging. Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus doorgaan. Begin december 2017 krijg je hierover bericht.

Meer informatie voor ICCers is te vinden op www.cultuurcoordinator.nl

 


ICQ
Om de inhoudelijke kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te stimuleren én om de uitwisseling van praktijkvoorbeelden te bevorderen, hebben Kunst in Zicht vzw (Turnhout, BE) en Bureau CiST (Tilburg) de handen in elkaar geslagen. Het resultaat: ICQ - een gezamenlijk scholingstraject voor lerarenteams in het basisonderwijs. Door de combinatie met de CQ-scholing die Kunst in Zicht ontwikkelde heeft de ICC-cursus van CiST een verdieping gekregen met een pedagogisch-didactische, filosofische onderbouwing. Een belangrijke verdieping, waarmee cultuureducatie echt een vaste plek in het onderwijs kan krijgen.

Wil jij ook een creatieve school? Ben je op zoek naar inbedding van creativiteit in je school? Wil je een cultuurbeleid voor je school formuleren? Wil je je leerlingen creatief leren denken? Wil je je ideeën met andere delen in een netwerk? Doe mee aan het ICQ traject!

Cultuurwinkel Breda biedt het scholingstraject CQ aan voor ICCers in Breda.  Je kunt je aanmelden via femke@cultuurwinkelbreda.nl

Meer informatie over het scholingstraject ICQ is te vinden op de website van CiST.


Teamtraining Culturele Vermogens
Werken met de vier culturele vermogens/ leeropbrengsten cultuureducatie. Verbindingen maken met andere leergebieden en de reguliere vakken op school. Rekening houdend met de belevingswereld van de kinderen en de dagelijkse praktijk op school. Wat zijn die vermogens precies en hoe werk je er mee? Hoe kun je zelf die verdieping aanbrengen op activiteiten die je op gebied van cultuureducatie onderneemt met je klas?
Deze teamtraining geeft je inzicht in deze vermogens en praktische en handzame tools om er zelf mee aan de slag te gaan in je klas.

Voor meer informatie, neem contact op met de Cultuurcoach van je school. 


Cultuurbegeleider (Post Hbo)
Je bent ICC-er, ICQ'er en je wil meer? Je wilt werken aan meer kwaliteit van cultuureducatie? Je wilt in aanmerking komen voor een LB-functie? Dan is de PostHBO-opleiding CultuurBegeleider een uitkomst.

De opleiding leidt leerkrachten en educatief medewerkers op om de kwaliteit van cultuureducatie in het onderwijs te versterken. Voor een overzicht van aanbieders van deze opleiding, zie de website van LKCA


Taalatelier
In het Taalatelier krijgen basisschoolleerlingen extra taalonderwijs waarbij de woordenschat vergroot wordt d.m.v. kunsteducatie. De kinderen krijgen na schooltijd woorden aangeleerd door een leerkracht van de school in combinatie met een les van een vakdocent van Nieuwe Veste: muziek, beeldende kunst, theater en/of dans, waarbij de woorden verbeeld gaan worden. Het Taalatelier draagt bij aan taal-, talent- en creativiteitsontwikkeling van het kind.

De nieuwe subsidieregeling Schakelklas 2.0 maakt het voor alle scholen in Breda mogelijk een schakelklas op te zetten in de school, waarin kinderen met een taalachterstand extra taalonderwijs krijgen. Het Taalatelier is één van de manieren om de schakelklas vorm te geven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met i.stolk@breda.nl / 06-19452691
 

Teamtrainingen
Lokale en nationale aanbieders verzorgen ook diverse teamtrainingen op discipline en of vermogen. Zie hieronder bij de downloads voor een overzicht.


Studiedagen
Landelijk, provinciaal en zelfs lokaal worden er diverse studiedagen aangeboden. Vaak zijn deze studiedagen geschikt voor ICC-ers. Cultuurwinkel Breda zal de belangrijkste dagen communiceren in de maandelijkse nieuwsbrief en op de agenda van de site, maar kijk ook naar het aanbod van o.a. Kunstbalie en Cultuurnetwerk Nederland. Klik daarvoor op de links onderaan deze pagina. 

© Cultuurwinkel Breda