Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Cultuureducatie PO
Het basisonderwijs is een belangrijk richtpunt binnen het cultuureducatiebeleid van de overheid. Via de basisschool worden immers alle Nederlanders bereikt. Cultuurwinkel Breda brengt scholen en culturele instellingen bij elkaar om samen te werken aan cultuureducatie met kwaliteit.

Elke basisschool geeft zelf vorm en inhoud aan de culturele vakken zoals: muziek, drama, dans, beeldende vorming, etc. Het cultuuraanbod vanuit het cultuurmenu De Ontdekking wordt door de meeste scholen in Breda afgenomen. Vanuit de scholen bestaat de behoefte om het culturele aanbod op maat van de school af te nemen. Ook is er bij leerkrachten een behoefte aan vaardigheidstrainingen in de kunst- en cultuurvakken. Cultuurwinkel Breda werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van haar aanbod. In 2011 werd samen met de scholen en culturele instellingen gestart met het opstellen van leerlijnen cultuureducatie. Inmiddels zijn deze uitgewerkt in de notitie De Culturele Ladekast, een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Om te komen tot een nog betere aansluiting op de vraag vanuit het onderwijs wordt, in de periode 2013-2016, vanuit het overheidsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit hard gewerkt aan onderstaande uitgangspunten:

 

- Verdieping en vernieuwing van het curriculum kunstzinnige oriëntatie/cultuureducatie.

- Deskundigheidbevordering van leerkrachten, educatief medewerkers en vakdocenten.

- Duurzame verbindingen tussen school en culturele omgeving.

- Het beoordelen van de leeropbrengst van de cultuurvakken. 

© Cultuurwinkel Breda