Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Vraag & Aanbod
Cultuurwinkel Breda streeft naar kwalitatief hoogstaande programma’s en presenteert een selectie uit het cultuureducatieve aanbod.

Aanbod op de website
Op de website van Cultuurwinkel Breda vind je een overzicht van het cultuureducatieve aanbod dat gebruikt kan worden binnen en buiten de les als lesstof vervangend of lesstof verrijkend. Cultuurwinkel Breda streeft naar kwalitatief hoogstaande programma’s en monitort waar mogelijk het aanbod dat op de website staat. Je kunt aanbod zoeken op instelling, op discipline, op vermogen en niveau. Wil je jouw aanbod onder de aandacht brengen bij VO scholen? Meld je project dan aan via onze website (knop project aanmelden in de bruine balk bovenaan pagina). Tijdens netwerkbijeenkomsten is het mogelijk om je aanbod ook te presenteren aan de aanwezigen. Meld je aan bij de VO Consulent als je (een van) deze bijeenkomsten wilt bijwonen.

Vraag
Om tot aanbod te komen is het wel handig als er ook vraag naar is. Cultuurwinkel Breda probeert via Netwerk en Maatwerk de vraag van scholen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het bestaande aanbod voldoet niet altijd aan de realiteit van de school en dan is maatwerk wenselijk. Instellingen zijn vaak heel goed in staat op maat te werken. Cultuurwinkel Breda kan scholen ondersteunen bij het formuleren van de vraag maar vooral ook verbinding maken met de mogelijkheden die bestaan.

Ook vanuit instellingen is er vraag. Bijvoorbeeld over welke scholen voor welke projecten het best te benaderen zijn of hoe een plan om te zetten naar een geschikt educatief project. Cultuurwinkel Breda kan ondersteunen in het formuleren van de vraag en het verbinden en het stimuleren van samenwerking. Naast de netwerkbijeenkomst, nieuwsbrieven en persoonlijk contact met de VO consulent wordt gewerkt aan een tool om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden: Stadsredactie VO

Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage (afgekort MaS) is een korte stage voor jongeren in het voortgezet onderwijs, waarin zij kennis maken met vrijwilligerswerk en een (onbetaalde) bijdrage leveren aan de samenleving. De school bepaald zelf hoe de MaS wordt ingevuld. Hoe dan ook is de MaS een buitenkans voor leerlingen om actief kennis te maken met kunst- en cultuurinstellingen! Leerlingen zien wat vrijwilligers doen binnen Kunst & Cultuur en dat al dat moois niet kan bestaan zonder die vrijwilligers. Als instelling kun je de energie en creativiteit van jongeren inzetten bij een organisatie. Elke geslaagde stage levert een ambassadeur op voor die organisatie. Het inzetten van leerlingen kan op talloze manieren. Bijv. decors maken, kostuums ontwerpen, hand- en spandiensten bij het organiseren van een festival, assisteren bij (kinder)workshops. Breda-Actief is de makelaar voor MaS in Breda en brengt betrokken partijen bij elkaar. Breda-Actief adviseert en ondersteunt kunst- en cultuurinstellingen bij het vormgeven van de MaS. Meer info: www.masbreda.nl

Speciaal onderwijs
Het aanbod voor Speciaal Onderwijs lijkt beperkt, maar er is veel mogelijk. Zo wordt De Ontdekking, het kunstmenu voor het primair onderwijs, bijvoorbeeld afgenomen door enkele scholen uit het speciaal onderwijs voor leerlingen 12+. Ook zijn diverse culturele instellingen die speciaal aanbod hebben en/of willen maken. Scholen met een vraag hierover kunnen contact met ons op nemen, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.   

© Cultuurwinkel Breda