Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Netwerk
Elkaar kennen en plannen
Een actief netwerk voor zowel de culturele instellingen als de scholen is noodzakelijk voor het maken van goede plannen en voor een actueel aanbod cultuureducatie. Elkaar kennen, informeren en inspireren staan daarbij centraal.
CWB organiseert drie soorten bijeenkomsten:
1. Het Overleg Cultuuronderwijs VO verbreedt en verdiept
2. De Ontmoeting voor docenten in het voorjaar
3. Jaarlijkse opening van het culturele schooljaar


​Netwerk VO 

Opening van het schooljaar
Het schooljaar opent altijd met een activiteit voor docenten primair en voortgezet onderwijs en het netwerk van instellingen.

Netwerkbijeenkomsten
Er zijn gedurende het schooljaar drie netwerkbijeenkomsten en 1 ontmoeting.
​In 2017-2018 worden de netwerkbijeenkomsten thematisch ingevuld waarbij de contactpersonen van het netwerk kijken welke mensen extra binnen de eigen organisatie willen aansluiten.
​Binnen de netwerkbijeenkomsten wordt gewerkt met twee terugkomende items:
​1.Van Binnen naar buiten  
Kennis delen van projecten op school/ instelling in Breda  met betrekking tot het thema
Presentatie van maatwerk trajecten 
2.Van buiten naar binnen  
Trends en ontwikkelingen landelijk en regionaal 
Bronnen en media met betrekking tot het thema
Sprekers/ good practices uitnodigen 

​De doelenstellingen met betrekking tot de netwerkbijeenkomsten zijn:

  • Kennis delen tussen voortgezet onderwijs scholen onderling 
  • Vraag en aanbod tussen culturele instellingen en scholen tot stand brengen 
  • Culturele instellingen de gelegenheid geven om kennis op te doen over de behoefte en ontwikkelingen binnen scholen.  
  • Cultuureducatie ondersteunen voor zowel scholen als instellingen door hen te informeren over actuele landelijke ontwikkelingen binnen educatieve cultuursector. 
  • Inspireren en contextualiseren 
  • Cultuureducatie verbreden door dit te verbinden aan vakoverstijgende thema's. 
  • Vergroten van de opkomst van docenten van de netwerkbijeenkomsten door meer vakoverstijgende thema's aan te reiken. Hierdoor ontstaat hopelijk meer draagvlak voor deze bijeenkomsten onder docenten en directie. 
  • Lerend netwerk en kenniscreatie.  

Invulling netwerkbijeenkomsten 2017-2018

Bijeenkomst 1:  3 Okt. 2017 - 16.00-17.30 uur  Thema: Inhoud nieuwe netwerkbijeenkomsten + CKV  
Uitleg over nieuwe vorm netwerkbijeenkomsten.
CKV- hoe richt je CKV in met de nieuwe dimensies, inspiratie CKV voor vmbo? 
Input vanuit de scholen/ good Practices vanuit buiten Breda 
Locatie: Nieuwe Veste

Bijeenkomst  2:  23 Jan 2018 - 16.00-17.30 uur Thema: Mediawijsheid  
'Mediawijsheid als vakoverstijgend thema; omgaan met media, hoe verwerk je dat in het onderwijs'  
Bedoeld voor: Iedereen die met mediawijsheid werkt of geïnteresseerd is daarin   
(Vakdocenten Kunst, Nederlands, Maatschappijleer etc.) 
Locatie: Tessenderlandt 

Bijeenkomst 3 - 10 april 2018  16.00-20.00 uur  Thema - Mens versus techniek 
Thema Mens versus Techniek 'Invloed van technologie op het toekomstig beroep'
Bedoeld voor: decanen, vakdocenten Kunst, Techniek, Maatschappijleer.
Locatie: ? 
Partners: Makersbase Breda, Uitvindfabriek, Night of the nerds
​Eenmalig langdurige netwerkbijeenkomst + eten + experience

Ontmoeting: 16 mei -  17.00-20.00 uur  - thema: Ik & mijn omgeving 
Linken aan SMB/ lokale eettentjes uit de buurt – buffet Boschstraat  
'Hoe betrek je de omgeving van de leerling bij het onderwijs'  
Bedoeld voor: vakdocenten Kunst, geschiedenis, Aardrijkskunde, maatschappijleer  
Locatie: Stedelijk Museum Breda 

 

 


  

© Cultuurwinkel Breda