Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Commissie en Werkgroepen De Ontdekking
Commissie De Ontdekking (voorheen Stuurgroep) houdt minstens vier keer per schooljaar regulier overleg en bestaat uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs en van de culturele instellingen. De vertegenwoordigers uit het onderwijs zijn tevens voorzitters van de werkgroepen. De werkgroepen 1A 1B 2A 2B zijn vanaf schooljaar 15/16 vervangen door school-wijkgroepen (noord-oost, zuid-oost, noord-west, zuid-west) en zijn samengesteld uit schoolcoördinatoren/leerkrachten. Vier Cultuurcoaches - aangesteld door Nieuwe Veste / Cultuurwinkel Breda en verdeeld over de school-wijkgroepen - onderhouden regelmatig contact met de scholen over De Ontdekking, cultuurbeleidsplan, cultureel aanbod, culturele profilering, diverse pilot-mogelijkheden (bijv CMK / Muziek-op-School) en gewenst maatwerk.

Commissie De Ontdekking, onder leiding van Wendy Goossens, bespreekt minstens vier keer per jaar het aanbod, het rooster, de correspondentie, de voortgang, actuele ontwikkelingen en extra activiteiten op het gebied van Cultuureducatie voor het primair onderwijs in Breda en De Ontdekking in het bijzonder. Uiteraard worden ook landelijke ontwikkelingen besproken en zo mogelijk ingevoerd in de Bredase situatie. De Commissie bestaat uit de volgende personen:

Leden vanuit Cultuurwinkel Breda
Wendy Goossens (voorzitter)
Peter Korz (secretaris)

Leden vanuit Basisonderwijs

 • Jolanda van der Korput, basisschool Liniedoorn (school-wijkgroep Breda noordoost) - vergadering op bs Liniedoorn
 • Esther de Koning, basisschool Zandberg (school-wijkgroep Breda zuidwest) - vergadering op bs Zandberg 
 • Ellis Janssen, basisschool Weilust (school-wijkgroep zuidoost) - vergadering op bs Weilust
 • Ivo van Miert, basisschool Kennedy (school-wijkgroep noordwest) - vergadering op bs Burgst 
 • Isabelle Verkooijen, basisschool Spoorzoeker (school-wijkgroep Breda Noord-oost)


Leden vanuit de culturele instellingen / aanbieders

 • Herman Kuypers, Kunstbalie
 • Lizet van Beek, Nieuwe Veste
 • Amke Bogers, Chassé Theater en Cinema
 • Luydgarde Rijnen-Huiskamp, De Stilte
 • Astrid Segeren, Bibliotheek Breda
 • Cindy Beck, Stedelijk Museum Breda

Formeel maken alle aanbieders van De Ontdekking deel uit van de Commissie, maar zij zijn niet allen vertegenwoordigd bij het overleg. In schooljaar 15/16 is besloten dat de commissie naast voorzitter, secretaris en onderwijs-vertegenwoordigers bestaat uit vertegenwoordigers die namens de culturele discpilines aanzitten.

Voor de contactgegevens van Cultuurwinkel Breda, zie de pagina Contact.
Contactgegevens van scholen en culturele instellingen zijn te vinden onder Locaties.

School-wijkgroepen komen op aanvraag twee keer per schooljaar in najaar en voorjaar bij elkaar. 

© Cultuurwinkel Breda