Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Financiering en facturatie 17/18
De Ontdekking wordt gezamenlijk gefinancierd door de gemeente Breda, de culturele instellingen en de deelnemende scholen.
Hier wordt toegelicht hoe de financiering en facturing in de praktijk verloopt.


Dankzij scherpe prijsvoering van de culturele instellingen en subsidie van Gemeente Breda, zijn de totale kosten voor De Ontdekking (deel 1 en deel 2) vanaf schooljaar 2015/2016 € 7,50 per leerling per jaar. De Contractduur is twee jaar, aanbod en roostering gebeuren ieder schooljaar opnieuw. Het aanbod blijft in grote lijnen voor twee jaar hetzelfde, maar kan voor een aantal disciplines jaarlijks verschillen. Zo wisselen de culturele najaarsprojecten BredaPhoto en Graphic Matters per schooljaar en kunnen ook voorstellingen van muziek- en theater-instellingen per seizoen verschillen. 

Op basis van het door scholen én Cultuurwinkel Breda ondertekende contract kunnen scholen per schooljaar intekenen op het nieuwe rooster. Daarbij dienen eerst de actuele schoolgegevens te worden ingevoerd, onder meer groepen, namen leerkrachten en aantal leerlingen. Het totaal aantal leerlingen (inclusief nieuwe leerlingen in het voorjaar tot 1 april) is maatstaf voor de factuur die in mei van het lopende schooljaar naar de scholen wordt verstuurd. 

© Cultuurwinkel Breda