Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Financiering en facturatie
De Ontdekking wordt gezamenlijk gefinancierd door de gemeente Breda, de culturele instellingen en de deelnemende scholen.
Hier wordt toegelicht hoe de financiering en facturing in de praktijk verloopt.


Dankzij scherpe prijsvoering van de culturele instellingen en subsidie van Gemeente Breda, zijn de totale kosten voor De Ontdekking (deel 1 en deel 2) € 7,50 per leerling per jaar. Contractduur is twee jaar (schooljaar 2015/16 en schooljaar 2016/17), roostering gebeurt per schooljaar.

Op basis van het door scholen én Cultuurwinkel Breda ondertekende contract kunnen scholen per schooljaar intekenen op het nieuwe rooster. Daarbij dienen eerst de actuele schoolgegevens te worden ingevoerd, onder meer groepen, namen leerkrachten en aantal leerlingen. Het totaal aantal leerlingen (inclusief nieuwe leerlingen in het voorjaar tot 1 april) is maatstaf voor de factuur die in mei van het lopende schooljaar naar de scholen wordt verstuurd. 

© Cultuurwinkel Breda