Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Actueel en vragen
Veel voorkomende vragen over De Ontdekking en antwoorden daarop.

Algemeen Ontdekking

 • Waar vind ik specifieke informatie over het aanbod van De Ontdekking?
  Kijk op de website van Cultuurwinkel Breda, projecten met het uil-icoontje behoren tot het vaste aanbod van De Ontdekking Deel I.
  Kies bij Aanbod onder context voor de gekozen discipline om het aanbod van Deel 2 te bekijken.
  Let ook op het eventueel toegestuurde lesmateriaal of de inhoud van een op te halen of bezorgde leskist ter voorbereiding op een project.
   
 • Wat moet ik doen wanneer ik mijn schoolcodes ben vergeten?
  De codes van de www.kcegids.nl/breda zijn op te vragen via Peter Korz
   
 • Hoe geef ik een wijziging van schoolgegevens door?
  Via www.kcegids.nl/breda kun je op de homepage rechtsboven inloggen met de schoolcode en wijziging(en) van specifieke schoolgegevens invoeren en opslaan. De 'bestellingen' (rooster van schoolactiviteiten mbt De Ontdekking) kunnen niet worden gewijzigd. Alle wijzigingen mbt schoolgegevens dienen ook per mail z.s.m. gemeld te worden aan Peter Korz.
   
 • Waar vind ik spelregels voor het bezoek aan een voorstelling of het bezoek aan een tentoonstelling?
  Deze spelregels zijn opgenomen bij de betreffende activiteiten en staan ook afzonderlijk vermeld onder het kopje Spelregels bij bezoek onder Leerkrachten op de site. 
   
 • Mogen ouders/verzorgers/begeleiders/chauffeurs ook mee bij een voorstelling of tentoonstelling?
  De activiteiten zijn voor leerlingen en hun leerkrachten bedoeld en ingekocht. De norm is 1 volwassene op 10 kinderen. Wanneer er extra plaats of ruimte is en er geen bezwaar is van de instelling kunnen extra begeleiders mee. Deze ontvangen evt. een extra instructie voor de begeleiding van de kinderen. Begeleiders kunnen soms in een afzonderlijke ruimte verblijven. Voor het speciaal onderwijs geldt een aangepaste regeling met meer begeleiders.
 • Hoe worden scholen herinnerd aan deelname aan een project?
  Coördinatoren van De Ontdekking en betreffende leerkrachten ontvangen twee weken voorafgaande aan een project automatisch een herinneringsmail. Voor bepaalde projecten wordt daarbij verwezen naar een link of wordt er een bijlage met relevante informatie (zoals lesmateriaal) over het project toegevoegd.

 • Hoe koppel ik als leerkracht het aanbod binnen De Ontdekking aan andere vakken? 
  In de herinneringsmail wordt voorbereidend of verwerkend lesmateriaal opgenomen, met suggesties voor koppeling aan andere vakken, zoals bijvoorbeeld dans aan literatuur, rekenen en taal, beeldende vorming aan techniek en muziek, muziek aan rekenen en taal etc. Een aantal succesvolle voorbeelden van vakoverstijgend werken zijn te vinden op de website van SLO
 • Hoe worden de projecten geëvalueerd?
  Alle projecten van De Ontdekking worden 1 week na afloop geëvalueerd door de betreffende leerkracht met behulp van een korte vragenlijst. Ingevulde antwoorden op de vragen worden anoniem verwerkt en doorgespeeld aan de instelling van het project. Voor aanbod dat gedurende het hele schooljaar doorloopt, wordt tussentijds de balans opgemaakt. Met behulp van deze signalen uit de onderwijspraktijk werken we mee aan verbeterslagen en  bewaken we samen de kwaliteit van de cultuureducatie.

 • Hoe is mijn school vertegenwoordigd in de organisatie van De Ontdekking
  Tweemaal per jaar komen de vertegenwoordigers bijeen in een werkgroepen-overleg van De Ontdekking. Indeling en overzicht van data en scholen vind je terug in onze agenda

 • Vervangt de culturele markt in het voorjaar de opening van het culturele schooljaar in september?
  Nee, de september-bijeenkomst krijgt een meer inhoudelijke opzet, waarbij ICC-ers en culturele aanbieders elkaar persoonlijk kunnen informeren en inspireren. 

Keuzes binnen het aanbod

 • Op basis waarvan worden keuzes in deel 1 en 2 gehonoreerd? bv bij Deel 1 dubbel aanbod voor groep 1/2 ?
  In het algemeen kunnen scholen bij keuze per leerjaar hun voorkeur opgeven (1e of 2e keus). Definitieve roostering gebeurt in overleg met de betreffende cultuurcoach van de school, waarbij uitgegaan wordt van de discipline-keuze en visie van de school. 
   
 • Is er door school te kiezen in welk leerjaar het project ingeroosterd wordt?
  In veel gevallen wel. Soms is aanbod alleen beschikbaar in een bepaalde periode, zoals bv Breda Photo.
   
 • Kan een school ook los een van de programma’s kopen en rechtstreeks boeken via de website van de aanbieder? 
  Ja, mits het als Los Aanbod op onze site wordt aangeboden. Een aantal “oude Ontdekkingsprogramma’s” kunnen zelfs ook worden ingeroosterd met het vertrouwde roostersystee, zoals KMA-rondleiding en het museumproject Overgisteren.
   
 • Als het aanbod in Deel 2 voor een dubbel leerjaar is, betekent dit dat als je het voor beide klassen in een schooljaar afneemt, het jaar daarna niets hebt voor die leerjaren?
  Ja, behalve bij Deel 2/ discipline erfgoed waarin een aantal projecten per leerjaar in plaats van per dubbel leerjaar wordt aangeboden.

Roostering

 • Hoe geef ik een wijziging met betrekking tot deelname aan het aanbod door?
  Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met de betreffende instelling en/of breng Peter Korz op de hoogte.
  De contactgegegevens van de instelling tref je aan onder de knop Website aanbieder bij het aanbod op de site. 
   
 • Waar vind ik het actuele rooster van De Ontdekking?
  Alle roosters zijn (kort voor de zomervakantie) in te zien via www.kcegids.nl/breda - na inlog met de schoolcode rechtsboven op de homepage zijn de afzonderlijke roosters van de school in te zien. Ook de schoolkalender(s) van het huidige schooljaar staan bij de projecten vermeld. Via de roostersite zijn de groepen, locaties en tijden te vinden. Raadpleeg kort vóór de activiteit altijd de actuele versie van het rooster op eventuele wijzigingen. 
   
 • Worden er nog afzondelijke schoolkalenders samengesteld en uitgereikt?
  Er worden geen schoolkalenders meer per school gemaakt - er volgt een algemene poster van De Ontdekking. Scholen kunnen voor eigen gebruik vanaf de kcegids.nl/breda het specifieke schoolrooster uitprinten. Posters worden direct aan het begin van het schooljaar naar de scholen verstuurd.
   
 • Printen van het rooster voor gebruik op school 
  Ga naar www.kcegids.nl/breda > log vervolgens rechtsboven in met de twee schoolcodes > klik op bestellingen (=aanbod voor de school) > maak de keuze voor het printen 'op datum' of 'op groep' (evt alle groepen) > klik op tonen > klik op naar word > klik op downloaden (balk bovenin) > klik (nogmaals) op bestellingen > klik (nogmaals) op naar word > klik op openen - en je ziet de gewenste print-versie van het rooster van jullie groep(en)
   
 • Wat moet ik doen wanneer bijv leskisten niet volgens het digitale rooster en de kalender tijdig worden bezorgd?
  Op het digitale rooster en op de kalender staat de dag (meestal begin van de week) vermeld waarop kisten door een bepaalde school of instelling moeten worden opgehaald of bezorgd. Neem vanaf de woensdag van die week contact op met die school of instelling wanneer dit nog niet is gebeurd.

Financiën

 • Krijgt een school geld terug wanneer niet wordt deelgenomen aan een project?
  Nee, er wordt voorafgaande aan het schooljaar op basis van intekening voor meerdere jaren een planning gemaakt voor deelname aan de Ontdekking. De bijdrage die daarvoor (per factuur aan het einde van het schooljaar) moet worden betaald, bedraagt slechts een gedeelte van de totale kosten die grotendeels ook door de overheid (het Rijk en de gemeente Breda) worden gedekt.
   
 • Wanneer volgt de rekening voor het bezorgen en weer ophalen van (literatuur- of) kunstkisten?
  De kosten voor vervoer van de kunstkisten van Kunstbalie (€ 30,- retourkosten per project) worden verrekend bij de jaarafrekening van De Ontdekking. Dit gebeurt in het voorjaar van het schooljaar waar de rekening betrekking op heeft. 
  In alle gevallen geldt: alleen voor scholen die hebben aangegeven van de vervoersservice gebruik te willen maken, volgt een afzonderlijke factuur.       

Busvervoer

 • Is het gratis busvervoer dat op het digitale rooster vermeld staat ook al definitief?
  Nee, dit vervoer dient minstens twee weken vooraf te worden aangevraagd via Brabant Expres, waarna een bevestiging van plaatsen en tijden volgt.
   
 • Welke voorwaarden zijn verbonden aan het gratis busvervoer 
  De regeling voor dit busvervoer is uitgebreid omschreven onder het kopje Kindercultuurbus. De voorwaarden voor schooljaren 2015/2016 en 2016/17 lees je onder Kindercultuurbus 15/16
   

Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met Peter Korz. 

 


 

© Cultuurwinkel Breda